Prawie co trzeci start-up w Polsce ma wśród założycieli kobietę. Tylko niewielka część z nich tworzy go w obszarze technologicznym czy naukowym. Dodatkowo co piąta studentka uczelni technicznej nie wie, czym jest start-up technologiczny. Te dane wskazują na to, że potencjał technologicznej przedsiębiorczości kobiet jest tylko w niewielkim stopniu zagospodarowany. Wsparcie pań związanych z tym obszarem to priorytet programu Girls go start-up! Academy, do którego aplikować można do 24 listopada. Inicjatorzy chcą tworzyć w Polsce Kobiecą Dolinę Krzemową.   – Kobiety mają problem z uwierzeniem w siebie, stoją z boku, obserwują, wykonują role mniej frontowe. Mężczyźni łatwiej idą do przodu. Poza...
Praca zdalna to wybór, którego dokonujemy z wielu powodów. Niektóre z nas muszą zajmować się rodziną lub nie wyobrażają sobie rozstania z najbliższymi na kilka miesięcy, by podjąć pracę z dala od miejsca zamieszkania. Inni zbyt dużo czasu spędzają w ruchu, by tracić dodatkowo czas na dojazdy do biura. Są też takie kobiety, które po prostu nie potrafią skoncentrować się w biurze i panująca w nim atmosfera jest dla nich tak rozpraszająca, że nie są w stanie praktycznie niczego zrobić. Trzeba jednak być ostrożnym, bo praca zdalna wbrew pozorom nie jest taka prosta. Istnieje wiele błędów często popełnianych przez osoby...
I. Konkurs na film krótkometrażowy (30 minut)   Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć: pakiet, w którego skład wchodzą: okładka (na której powinny znaleźć się: tytuł, autor, gatunek, logline), jednostronicowe streszczenie fabuły, prawidłowo sformatowany scenariusz (maksymalnie 30 stron).   Nagroda główna: 5 000 złotych.   Konkurs na scenariusz filmu krótkometrażowego jest jednoetapowy.   Adresy: Pakiet wraz z formularzem osobowym wypełnionym na przygotowanym przez Organizatorów szablonie należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście w czterech wydrukowanych egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2018, godz. 10:30 na adres: Warszawska Szkoła Filmowa ul. Generała Zajączka 7 01-518 Warszawa z dopiskiem: „Script Fiesta KONKURS” lub...
Braster - system domowej profilaktyki raka piersi. Poprzez kontakt z gruczołem piersiowym odwzorowuje jej obraz termograficzny. Może wychwycić nawet 3 milimetrowe zmiany. W procesie interpretacji badania ważny jest udział lekarzy radiologów, którzy w razie wykrycia niepokojących zmian, przekazują pacjentce wskazówki dotyczące dalszego postępowania diagnostycznego.     Kobiety, które zachorowały na raka piersi często podkreślają, że w ich najbliższym otoczeniu rzadko poruszano temat badań profilaktycznych. Boimy się o tym rozmawiać, a strach blokuje impuls kontrolny, który bywa kluczowy w ratowaniu życia. Psychoonkolog Adrianna Sobol od lat tłumaczy Polkom, że dbanie o siebie ma status bezcennego nawyku, jest też przejawem troski o tych, których...
Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA została Człowiekiem Corporate Governance 2017. To osoba, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce. Tytuł przyznano po raz trzeci w trakcie tegorocznego, siódmego już spotkania „Konferencji Rada Nadzorcza”, poświęconego praktycznym aspektom sprawowania kontroli i nadzoru właścicielskiego.   Konferencja Rada Nadzorcza to jedno z najistotniejszych wydarzeń w Polsce poświęcone tematyce rad nadzorczych. Miejsce spotkania przedstawicieli corporate governance, gdzie dokonuje się merytoryczna i rzeczowa wymiana doświadczeń oraz omówienie zagadnień i problemów związanych z nadzorem właścicielskim. Zwieńczeniem konferencji jest ceremonia przyznania wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”.   W ubiegłym roku wyróżniono Wiesława...
Małe i mikrofirmy mogą ubiegać się o pożyczkę na korzystnych warunkach w Agencji Rozwoju Przemysłu. Wsparcie może opiewać na kwotę do 2 mln zł. Jako pierwsza skorzystała z tej opcji firma Ermax z Dąbrowy Górniczej. Choć produkt jest nowy, ARP zdążyło już udzielić kilku podobnych kredytów.     Dla kogo i na co pożyczka z ARP?   - Pożyczki na innowacje są przeznaczone dla każdego rodzaju firmy, także – co jest całkowitą nowością w ARP – dla małych i średnich przedsiębiorców. Nie interesuje nas, na co firma przeznaczy te pieniądze: może to być pożyczka obrotowa, pożyczka na linię produkcyjną, interesuje nas, aby firma...
Braster - system domowej profilaktyki raka piersi. Poprzez kontakt z gruczołem piersiowym odwzorowuje jej obraz termograficzny. Może wychwycić nawet 3 milimetrowe zmiany. W procesie interpretacji badania ważny jest udział lekarzy radiologów, którzy w razie wykrycia niepokojących zmian, przekazują pacjentce wskazówki dotyczące dalszego postępowania diagnostycznego.     Kobiety, które zachorowały na raka piersi często podkreślają, że w ich najbliższym otoczeniu rzadko poruszano temat badań profilaktycznych. Boimy się o tym rozmawiać, a strach blokuje impuls kontrolny, który bywa kluczowy w ratowaniu życia. Psychoonkolog Adrianna Sobol od lat tłumaczy Polkom, że dbanie o siebie ma status bezcennego nawyku, jest też przejawem troski o tych, których...

Średnia maksymalna temperatura w sierpniu ubiegłego roku w Warszawie wynosiła 29.7°C[1]. Tegoroczne prognozy wskazują, że także nadchodzące lato będzie owocować w upalne dni. Słońce i skwar za oknem cieszą każdego urlopowicza, jednak dla pracodawców to szereg dodatkowych obowiązków, które muszą spełnić chcąc zapewnić pracownikom komfortową pracę. I nie chodzi tylko o to, aby spełniać wymagane przez normy minimum.

 

O tym co pracodawca powinien zapewnić latem pracownikom mówi Daria Krawczak, menedżer - doradca w zespole ds. BHP Skanska S.A.

 

Zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, które chronią pracowników przez sytuacjami potencjalnie niebezpiecznymi oraz zapewniają im komfort pracy to obowiązek każdego pracodawcy niezależnie od pory roku. Lato, to jednak wyjątkowy czas – podczas upałów życie i zdrowie pracownika jest dodatkowo narażone na szereg niebezpieczeństw będących konsekwencją wysokich temperatur.

 

Dla przykładu mogą być to omdlenia lub osłabienia organizmu, a w najgorszym wypadku nawet tzw. udar słoneczny. To co może zrobić pracodawca, aby zapobiec tego typu sytuacjom to przede wszystkim zapewnienie pracownikom stałego dostępu do płynów. Musi być on dostarczony w ilości niezbędnej do zaspokojenia pragnienia. W przypadku np. pracowników budowlanych woda sprawdzi się zarówno do picia, jak i do celów higienicznych.

 

Dla osób, które pracują na otwartej przestrzeni kluczowa będzie także możliwość skrócenia czasu pracy w przypadku wysokich temperatur. W Skanska w letnie dni, gdy temperatura powietrza jest powyżej normy, pracownicy na placu budowy nie tylko pracują krócej, ale także mają dłuższe przerwy, a dodatkowo zwiększona zostaje rotacja pracowników w ciągu dnia pracy. Decyzje o podjęciu odpowiednich działań podejmują kierownicy budów na bieżąco, ponieważ to oni wiedzą najlepiej jakie w danym momencie są potrzeby zespołu. Pracownicy mają stały dostęp do wody mineralnej, napojów i innych płynów.

 

Nie należy również zapominać o odpowiednich środkach ochrony indywidualnej, takich jak np. okulary przeciwsłoneczne. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku pracy w pomieszczeniu zamkniętym. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom dostęp do płynów, a także zabezpieczyć ich przed słońcem na przykład poprzez założenie rolet lub zasłon.

 

Co mówi prawo?

 

Zgodnie z funkcjonującymi normami, pracodawca powinien dostarczać pracownikom napoje w  miejscu usytuowanym nie dalej niż 75 metrów od stanowiska pracy. Nie zostały wdrożone regulacje, mówiące jakie dokładnie mają być to płyny. Warto jednak dodać, że w każdym przypadku napoje powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy, jak i potrzeb pracowników. To co niezwykle istotne, to fakt, że pracodawca nie może zwolnić się z tego obowiązku wypłacając pracownikom dodatkowe wynagrodzenie. Takie działanie jest niezgodne z prawem.

 

Dodatkowo należy wspomnieć, że nie ma w Kodeksie pracy przepisu, który wskazywałby na konieczność instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych. Jeśli jednak znajduje się ona w biurze, to nie powinna działać w drugą stronę, czyli nie wyziębiać pracowników. Niemniej, normy BHP wskazują na obowiązek zabezpieczenia pomieszczenia przez niekontrolowanymi napływami ciepła oraz zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczenia. Powinniśmy jednak pamiętać, aby iść o krok dalej niż wskazują przepisy.

 

W Skanska udało nam się wypracować standardy poprzez wiele lat doświadczeń i wypływających z nich wniosków. W tym roku stworzyliśmy raport BHP, który powstał w oparciu o obserwacje prowadzone w ubiegłym roku. Płynące z nich nauki okazały się dobrą drogą do zmniejszenia liczby wypadków na budowach. W okresie letnim, ale także przez cały rok zapewniamy zarówno pracownikom budowlanym, jak i biurowym komfortowe warunki pracy. Czynnie działamy także na rzecz budowania świadomości na temat bezpieczeństwa nie tylko wśród pracowników naszej firmy, ale i na zewnątrz. W Skanska stale rozwijamy swoje kompetencje w temacie bezpieczeństwa. Nadrzędną wartością jest dla nas życie i zdrowie ludzkie. Uczymy się na błędach, analizujemy i wyciągamy z nich wnioski, bo w kwestii bezpieczeństwa nie można spocząć na laurach.

 

BHP latem - czego nie może zabraknąć pracownikom

KARIERA KOBIETY

NOWOŚĆ!!!

50 LEKCJI  J. NIEMIECKIEGO

 

 

© 2016 Kariera Kobiety