Prawie co trzeci start-up w Polsce ma wśród założycieli kobietę. Tylko niewielka część z nich tworzy go w obszarze technologicznym czy naukowym. Dodatkowo co piąta studentka uczelni technicznej nie wie, czym jest start-up technologiczny. Te dane wskazują na to, że potencjał technologicznej przedsiębiorczości kobiet jest tylko w niewielkim stopniu zagospodarowany. Wsparcie pań związanych z tym obszarem to priorytet programu Girls go start-up! Academy, do którego aplikować można do 24 listopada. Inicjatorzy chcą tworzyć w Polsce Kobiecą Dolinę Krzemową.   – Kobiety mają problem z uwierzeniem w siebie, stoją z boku, obserwują, wykonują role mniej frontowe. Mężczyźni łatwiej idą do przodu. Poza...
Praca zdalna to wybór, którego dokonujemy z wielu powodów. Niektóre z nas muszą zajmować się rodziną lub nie wyobrażają sobie rozstania z najbliższymi na kilka miesięcy, by podjąć pracę z dala od miejsca zamieszkania. Inni zbyt dużo czasu spędzają w ruchu, by tracić dodatkowo czas na dojazdy do biura. Są też takie kobiety, które po prostu nie potrafią skoncentrować się w biurze i panująca w nim atmosfera jest dla nich tak rozpraszająca, że nie są w stanie praktycznie niczego zrobić. Trzeba jednak być ostrożnym, bo praca zdalna wbrew pozorom nie jest taka prosta. Istnieje wiele błędów często popełnianych przez osoby...
I. Konkurs na film krótkometrażowy (30 minut)   Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć: pakiet, w którego skład wchodzą: okładka (na której powinny znaleźć się: tytuł, autor, gatunek, logline), jednostronicowe streszczenie fabuły, prawidłowo sformatowany scenariusz (maksymalnie 30 stron).   Nagroda główna: 5 000 złotych.   Konkurs na scenariusz filmu krótkometrażowego jest jednoetapowy.   Adresy: Pakiet wraz z formularzem osobowym wypełnionym na przygotowanym przez Organizatorów szablonie należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście w czterech wydrukowanych egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2018, godz. 10:30 na adres: Warszawska Szkoła Filmowa ul. Generała Zajączka 7 01-518 Warszawa z dopiskiem: „Script Fiesta KONKURS” lub...
Braster - system domowej profilaktyki raka piersi. Poprzez kontakt z gruczołem piersiowym odwzorowuje jej obraz termograficzny. Może wychwycić nawet 3 milimetrowe zmiany. W procesie interpretacji badania ważny jest udział lekarzy radiologów, którzy w razie wykrycia niepokojących zmian, przekazują pacjentce wskazówki dotyczące dalszego postępowania diagnostycznego.     Kobiety, które zachorowały na raka piersi często podkreślają, że w ich najbliższym otoczeniu rzadko poruszano temat badań profilaktycznych. Boimy się o tym rozmawiać, a strach blokuje impuls kontrolny, który bywa kluczowy w ratowaniu życia. Psychoonkolog Adrianna Sobol od lat tłumaczy Polkom, że dbanie o siebie ma status bezcennego nawyku, jest też przejawem troski o tych, których...
Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA została Człowiekiem Corporate Governance 2017. To osoba, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce. Tytuł przyznano po raz trzeci w trakcie tegorocznego, siódmego już spotkania „Konferencji Rada Nadzorcza”, poświęconego praktycznym aspektom sprawowania kontroli i nadzoru właścicielskiego.   Konferencja Rada Nadzorcza to jedno z najistotniejszych wydarzeń w Polsce poświęcone tematyce rad nadzorczych. Miejsce spotkania przedstawicieli corporate governance, gdzie dokonuje się merytoryczna i rzeczowa wymiana doświadczeń oraz omówienie zagadnień i problemów związanych z nadzorem właścicielskim. Zwieńczeniem konferencji jest ceremonia przyznania wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”.   W ubiegłym roku wyróżniono Wiesława...
Małe i mikrofirmy mogą ubiegać się o pożyczkę na korzystnych warunkach w Agencji Rozwoju Przemysłu. Wsparcie może opiewać na kwotę do 2 mln zł. Jako pierwsza skorzystała z tej opcji firma Ermax z Dąbrowy Górniczej. Choć produkt jest nowy, ARP zdążyło już udzielić kilku podobnych kredytów.     Dla kogo i na co pożyczka z ARP?   - Pożyczki na innowacje są przeznaczone dla każdego rodzaju firmy, także – co jest całkowitą nowością w ARP – dla małych i średnich przedsiębiorców. Nie interesuje nas, na co firma przeznaczy te pieniądze: może to być pożyczka obrotowa, pożyczka na linię produkcyjną, interesuje nas, aby firma...
Braster - system domowej profilaktyki raka piersi. Poprzez kontakt z gruczołem piersiowym odwzorowuje jej obraz termograficzny. Może wychwycić nawet 3 milimetrowe zmiany. W procesie interpretacji badania ważny jest udział lekarzy radiologów, którzy w razie wykrycia niepokojących zmian, przekazują pacjentce wskazówki dotyczące dalszego postępowania diagnostycznego.     Kobiety, które zachorowały na raka piersi często podkreślają, że w ich najbliższym otoczeniu rzadko poruszano temat badań profilaktycznych. Boimy się o tym rozmawiać, a strach blokuje impuls kontrolny, który bywa kluczowy w ratowaniu życia. Psychoonkolog Adrianna Sobol od lat tłumaczy Polkom, że dbanie o siebie ma status bezcennego nawyku, jest też przejawem troski o tych, których...

Masz świetny pomysł na własną działalność, znalazłaś lukę na rynku, stworzyłaś biznesplan? Czas zacząć robić interesy. Zanim zarejestrujesz firmę, dowiedz się jakim przepisom i obowiązkom będziesz podlegać jako przedsiębiorca. Gdzie się udać i jakie dokumenty złożyć, by formalność stało się zadość?

Podstawowym aktem prawnym, regulującym kwestie przedsiębiorczości w Polsce, jest Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Przepisy w niej zawarte, określają procedury związane z podejmowaniem, prowadzeniem, zawieszaniem i zamykaniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą, aby rozpocząć działalność należy dokonać rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wpisu można dokonać osobiście lub przez internet. W obu przypadkach jest to czynność całkowicie bezpłatna.

 

Co musisz przygotować, zanim zarejestrujesz firmę

Nazwa firmy

Należy ją sformułować tak, by dostatecznie odróżniała się od nazw innych firm działających na tym samym rynku. Nazwa nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu i miejsca działalności oraz źródeł zaopatrzenia.

Nazwa dotycząca jednoosobowej działalności gospodarczej może składać się z pseudonimu, określenia wskazującego na przedmiot działalności lub miejsce działalności. Może również zawierać dowolne sformułowanie. Warunkiem koniecznym jest, by zostało w niej wymienione imię i nazwisko przedsiębiorcy.

 

NIP i REGON

Większość z nas posiada numer ewidencyjny NIP od kiedy zaczyna uzyskiwać pierwsze dochody. Jeśli jednak nie zostałaś jeszcze objęta wpisem do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) NIP zostanie Tobie nadany przy rejestracji firmy w CEIDG. Podobnie, jeśli nie posiadasz jeszcze numeru REGON, zostanie on nadany podczas rejestrowania działalności.

 

PKD

Dopasowanie numeru PKD do wykonywanej działalności gospodarczej, może zająć trochę czasu. Przy doborze kodów lepiej wybrać ich więcej, niż za mało. Jeśli planujesz rozwijać przedsiębiorstwo w różnych kierunkach i są to plany dość ściśle określone dopisz te rodzaje działalności do Twojego zgłoszenia. Jeśli nie jesteś pewna, czy dokonałaś poprawnego wyboru numeru PKD możesz zgłosić się z prośbą o interpretację do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. W tym celu należy złożyć wniosek, który nie ma określonej formy. Powinien być złożony w na piśmie, należy w nim zawrzeć dokładny opis sytuacji oraz czytelny podpis wnioskodawcy.

 

Przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej innej, niż została zgłoszona. Jeśli będziesz świadczyć usługi lub sprzedaż wykraczające poza rodzaje zgłoszonych kodów PKD, narazisz się na karę grzywny (art. 601 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń: kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem).

 

Dokładne określenie jest istotne jeszcze z dwóch powodów. Pierwszy to odwołania w przepisach podatkowych do rodzaju prowadzonej działalności, drugi związany jest z pozyskiwaniem różnego typu funduszy (w tym unijnych). Brak określonego numeru PKD, może wiązać się z odmownym potraktowaniem wniosku o dotację.

 

CEIDG - Zgłoszenie firmy przez internet

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej zbiera wnioski, informacje oraz inne dane poprzez elektroniczne formularze, dostępne na stronie internetowej CEIDG. Formularze są również dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.

 

W wypełnieniu wniosków pomaga kreator, który poprowadzi Cię przez całą procedurę zgłoszenia. Aby zgłosić firmę drogą elektroniczną należy dysponować podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem. Dzięki temu będzie możliwe zalogowanie się do systemu.

 

Jak zdobyć podpis elektroniczny, dowiesz się tutaj.

Tutaj utworzysz profil zaufany.

 

Przedsiębiorca może również założyć własne konto na platformie CEIDG, które będzie przechowywać podstawowe dane i znacznie przyspieszy proces obsługi. Warto rozważyć tę opcję, gdyż w trakcie prowadzenia działalności nie raz konieczne jest zgłaszanie różnego typu aktualizacji do wpisu związanych np. ze zmianą adresu siedziby firmy, zmianą nazwy firmy, zmianą profilu działalności, itp.

 

Jeśli nie posiadasz żadnego z tych podpisów, możesz złożyć wniosek CEIDG-1 w trybie anonimowym. W tym przypadku, po złożeniu wniosku on-line, należy zgłosić się osobiście do dowolnego urzędu gminy, by wniosek podpisać. Na tę czynność przewidziano 7 dni od daty wypełnienia wniosku.

 

Wniosek można też dostarczyć w formie papierowej do dowolnego urzędu, składając na nim podpis w obecności urzędnika. Można też wysłać go listem poleconym, jednak w tym przypadku, podpis na formularzu musi być notarialnie potwierdzony.

 

Wizyta w urzędzie

Inną możliwością zarejestrowania firmy jest osobista wizyta w urzędzie gminy lub miasta. Nie ma obowiązku składania zgłoszenia w miejscu zamieszkania, czy też w miejscu prowadzenia działalności, zatem może to być dowolnie wybrany urząd.

 

Do wizyty można przygotować się wypełniając wniosek CDEIG-1 w internecie. Wniosek on-line dostępny jest na stronie www.ceidg.gov.pl . W ten sposób można skrócić wizytę, a jednocześnie przemyśleć w domowym zaciszu tak ważne kwestie, jak nazwa firmy, czy rodzaj prowadzonej działalności. Z wydrukowanym wnioskiem, sporządzonym elektroniczne należy udać się do Urzędu Miasta w ciągu 7 dni od jego wypełnienia i w obecności urzędnika złożyć na nim podpis.

 

CDEIG to zgłoszenie do wielu instytucji

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oznacza równocześnie złożenie wniosku o nadanie numeru REGON, numeru NIP oraz rejestrację płatnika składek ZUS. Wniosek zawiera również miejsce na deklarację co do formy opodatkowania przedsiębiorcy podatkiem dochodowym. Zatem zanim złożysz wniosek o wpis do CEIDG przemyśl również kwestię rozliczeń z fiskusem.

 

ZUS – zgłoszenia do ubezpieczenia

Drugim miejscem, w którym przedsiębiorca musi dopełnić formalności, jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na podstawie wniosku CEIDG-1 następuje zgłoszenie przedsiębiorcy, jako płatnika składek. Pozostaje więc, złożyć w ZUS stosowne formularze deklarujące:

 

  • zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (ZUS ZUA),

  • zgłoszenie wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) – po spełnieniu określonych warunków.

  • zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny (ZUS ZCNA).

 

Zgłoszenia należy dopełnić w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Rejestracja podatnika VAT

Najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT należy złożyć formularz zgłoszenia VAT-7.

 

Uwaga! Od 2016r. urzędem skarbowym właściwym do składania wszelkich deklaracji i rozliczeń w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług jest urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania.

 

Rejestracja podatnika VAT od 2015 r. jest bezpłatna. Druk VAT – 7 można złożyć także przy rejestracji w CEIDG.

 

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. - tekst jednolity

 

© Kariera Kobiety

 

motywacja, menedżer, firma
Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

KARIERA KOBIETY

NOWOŚĆ!!!

50 LEKCJI  J. NIEMIECKIEGO

 

 

© 2016 Kariera Kobiety