Prawie co trzeci start-up w Polsce ma wśród założycieli kobietę. Tylko niewielka część z nich tworzy go w obszarze technologicznym czy naukowym. Dodatkowo co piąta studentka uczelni technicznej nie wie, czym jest start-up technologiczny. Te dane wskazują na to, że potencjał technologicznej przedsiębiorczości kobiet jest tylko w niewielkim stopniu zagospodarowany. Wsparcie pań związanych z tym obszarem to priorytet programu Girls go start-up! Academy, do którego aplikować można do 24 listopada. Inicjatorzy chcą tworzyć w Polsce Kobiecą Dolinę Krzemową.   – Kobiety mają problem z uwierzeniem w siebie, stoją z boku, obserwują, wykonują role mniej frontowe. Mężczyźni łatwiej idą do przodu. Poza...
Praca zdalna to wybór, którego dokonujemy z wielu powodów. Niektóre z nas muszą zajmować się rodziną lub nie wyobrażają sobie rozstania z najbliższymi na kilka miesięcy, by podjąć pracę z dala od miejsca zamieszkania. Inni zbyt dużo czasu spędzają w ruchu, by tracić dodatkowo czas na dojazdy do biura. Są też takie kobiety, które po prostu nie potrafią skoncentrować się w biurze i panująca w nim atmosfera jest dla nich tak rozpraszająca, że nie są w stanie praktycznie niczego zrobić. Trzeba jednak być ostrożnym, bo praca zdalna wbrew pozorom nie jest taka prosta. Istnieje wiele błędów często popełnianych przez osoby...
I. Konkurs na film krótkometrażowy (30 minut)   Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć: pakiet, w którego skład wchodzą: okładka (na której powinny znaleźć się: tytuł, autor, gatunek, logline), jednostronicowe streszczenie fabuły, prawidłowo sformatowany scenariusz (maksymalnie 30 stron).   Nagroda główna: 5 000 złotych.   Konkurs na scenariusz filmu krótkometrażowego jest jednoetapowy.   Adresy: Pakiet wraz z formularzem osobowym wypełnionym na przygotowanym przez Organizatorów szablonie należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście w czterech wydrukowanych egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2018, godz. 10:30 na adres: Warszawska Szkoła Filmowa ul. Generała Zajączka 7 01-518 Warszawa z dopiskiem: „Script Fiesta KONKURS” lub...
Braster - system domowej profilaktyki raka piersi. Poprzez kontakt z gruczołem piersiowym odwzorowuje jej obraz termograficzny. Może wychwycić nawet 3 milimetrowe zmiany. W procesie interpretacji badania ważny jest udział lekarzy radiologów, którzy w razie wykrycia niepokojących zmian, przekazują pacjentce wskazówki dotyczące dalszego postępowania diagnostycznego.     Kobiety, które zachorowały na raka piersi często podkreślają, że w ich najbliższym otoczeniu rzadko poruszano temat badań profilaktycznych. Boimy się o tym rozmawiać, a strach blokuje impuls kontrolny, który bywa kluczowy w ratowaniu życia. Psychoonkolog Adrianna Sobol od lat tłumaczy Polkom, że dbanie o siebie ma status bezcennego nawyku, jest też przejawem troski o tych, których...
Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA została Człowiekiem Corporate Governance 2017. To osoba, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce. Tytuł przyznano po raz trzeci w trakcie tegorocznego, siódmego już spotkania „Konferencji Rada Nadzorcza”, poświęconego praktycznym aspektom sprawowania kontroli i nadzoru właścicielskiego.   Konferencja Rada Nadzorcza to jedno z najistotniejszych wydarzeń w Polsce poświęcone tematyce rad nadzorczych. Miejsce spotkania przedstawicieli corporate governance, gdzie dokonuje się merytoryczna i rzeczowa wymiana doświadczeń oraz omówienie zagadnień i problemów związanych z nadzorem właścicielskim. Zwieńczeniem konferencji jest ceremonia przyznania wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”.   W ubiegłym roku wyróżniono Wiesława...
Małe i mikrofirmy mogą ubiegać się o pożyczkę na korzystnych warunkach w Agencji Rozwoju Przemysłu. Wsparcie może opiewać na kwotę do 2 mln zł. Jako pierwsza skorzystała z tej opcji firma Ermax z Dąbrowy Górniczej. Choć produkt jest nowy, ARP zdążyło już udzielić kilku podobnych kredytów.     Dla kogo i na co pożyczka z ARP?   - Pożyczki na innowacje są przeznaczone dla każdego rodzaju firmy, także – co jest całkowitą nowością w ARP – dla małych i średnich przedsiębiorców. Nie interesuje nas, na co firma przeznaczy te pieniądze: może to być pożyczka obrotowa, pożyczka na linię produkcyjną, interesuje nas, aby firma...
Braster - system domowej profilaktyki raka piersi. Poprzez kontakt z gruczołem piersiowym odwzorowuje jej obraz termograficzny. Może wychwycić nawet 3 milimetrowe zmiany. W procesie interpretacji badania ważny jest udział lekarzy radiologów, którzy w razie wykrycia niepokojących zmian, przekazują pacjentce wskazówki dotyczące dalszego postępowania diagnostycznego.     Kobiety, które zachorowały na raka piersi często podkreślają, że w ich najbliższym otoczeniu rzadko poruszano temat badań profilaktycznych. Boimy się o tym rozmawiać, a strach blokuje impuls kontrolny, który bywa kluczowy w ratowaniu życia. Psychoonkolog Adrianna Sobol od lat tłumaczy Polkom, że dbanie o siebie ma status bezcennego nawyku, jest też przejawem troski o tych, których...

Kobiety w zarządach spółek wciąż stanowią mniejszość. Mimo, że eksperci, również ci płci męskiej, od lat podkreślają, że tzw. uwarunkowania charakterologiczne i predyspozycje kobiet czynią z nich idealne kandydatki na prezesów firm. Skąd więc ten dyskurs między potencjałem, a jego wykorzystaniem? A co ważniejsze, co zrobić by wyrównać szanse na rynku pracy?

 

 

 

Siła kobiet w zarządach spółek

 

Psycholodzy biznesu podkreślają, że spółki kierowane przez płeć piękną potrafią lepiej ocenić ryzyko i są sprawniej zarządzane. Z czego to wynika? Przede wszystkim kobiety wykazują się większą empatią, potrafią lepiej odnieść się do problemów pracowników, a co ważniejsze strategicznych klientów firmy. Doskonale wczuwają się w uwarunkowania i charakterystykę danego rynku, lokalnej społeczności i potrafią koncertować się na dalekosiężnych celach.

 

Ponadto kobiety potrafią idealnie wczuć się w problemy i potrzeby innych kobiet, co ma znaczenie zwłaszcza w sektorze usługowym. Warto tu zaznaczyć, że w Unii Europejskiej 70 procent ostatecznych decyzji zakupowych podejmują właśnie kobiety, a w Stanach Zjednoczonych Ameryki nawet 80 procent.

 

Do tego dochodzi również aspekt czysto ekonomiczny. W obliczu zmian zachodzących w Unii Europejskiej oraz stale starzejącego się społeczeństwa europejskiego, w dłuższej perspektywie rynek po prostu nie może lekceważyć tak silnej i licznej grupy, jaką są kobiety.

 

 

Raport "Kobiety we władzach spółek giełdowych w Polsce 2016"

 

Duże spółki, fundacje, organizacje samorządowe, a nawet Komisja Europejska podejmują szereg działań edukacyjnych i legislacyjnych, by zmniejszyć wciąż gigantyczną przepaść między obiema płciami. Nadal pozostaje sporo do zrobienia, widać jednak niewielki postęp.

Z raportu „Kobiety we władzach spółek giełdowych w Polsce 2016”, przygotowanego przez Fundację Liderek Biznesu[1] wynika, że procentowy udział kobiet w organach spółek giełdowych był w latach 2012-2015 rosnący.

 

 

Pełen raport pobierzesz na:

 

http://www.fundacjaliderekbiznesu.pl/pliki/Raport_FLB_20-05_Final.pdf

 

 

Na Rynku Głównym wzrósł on o nieco ponad 1 punkt procentowy. W podanym okresie wzrósł z 12,09 procent– do 13,62 procent. Wyższy udział kobiet we władzach, choć mniejszy wzrost na przestrzeni tych czterech lat, odnotowały spółki z Rynku NewConnect. Zwiększył się on z 18,75 procent w roku 2012 do 19,45 procent w 2015 r. Statystyki wyglądają lepiej w przypadku zasiadania kobiet w radach nadzorczych. Na obu rynkach zaobserwowano pozytywny trend. W roku 2015 w spółkach z Rynku NewConnect kobiet było aż 21,5 procent, a w spółkach Rynku Głównego 14,5 procent.

 

Biorąc pod uwagę fakt, że 60 procent absolwentów wyższych uczelni w Unii Europejskiej to kobiety, wyniki raportu nie są zbyt optymistyczne. Wyżej wymieniony odsetek jest w Polsce wyższy niż średnia Unii i wynosi około 65 procent.  Badania pokazują, że kobiety zasiadające we władzach spółek publicznych są równie dobrze wykwalifikowane jak mężczyźni, przy czym częściej legitymują się dyplomem studiów MBA i międzynarodowym doświadczeniem zawodowym.

 

 

Co zrobić, by kobiet w zarządach było więcej?

 

- Niezwykle istotny jest nacisk na zmianę kultury organizacyjnej promującej kobiety na wysokich szczeblach organizacji oraz zmianę procedur rekrutacyjnych – tłumaczy Wioletta Kosma, wiceprezes zarządu w Wielkopolskiej Wytwórni Żywności „PROFI”. – Ważne jest także dążenie do przełamywania stereotypów kulturowych, które mówią, że kobieta powinna zajmować się ogniskiem domowym. Należy wspierać kobiety pragnące rozwijać się zawodowo poprzez programy szkoleniowe, mentoringowe i networkingowe – dodaje.

 

Jak pokazuje przykład Pani Kosmy jest to możliwe. Gdy w 2012 roku awansowała do zarządu spółki wiedziała, że potrzebuje wzmocnienia kompetencji menedżerskich w aspekcie globalnego spojrzenia na przedsiębiorstwo i jego funkcjonowanie na współczesnym rynku. Podjęła więc decyzję o rozpoczęciu studiów MBA. – Dzięki programowi nabrałam innego spojrzenia na biznes, poszerzyłam horyzonty. Moja wiedza została wzbogacona oraz uporządkowana, co staram się wykorzystywać na co dzień współpracując z menadżerami w mojej firmie i mam tu na myśli nie tylko kompetencje twarde, ale w dużej mierze też te miękkie – dodaje. 

 

 

Studia MBA w karierze kobiety

 

- Oczywiście ciężko jednoznacznie stwierdzić, że MBA zagwarantuje absolwentkom stanowiska w radach nadzorczych lub zarządach, ale na pewno zwiększy ich szanse na rozwój kariery zawodowej i awans – tłumaczy Zuzanna Broszczak, dyrektor Francuskiego Instytutu Zarządzania w Warszawie. – Nasz program skonstruowany jest tak, by kształcić menadżerów w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Od zarządzania zasobami ludzkimi, przez finanse, prawo pracy, umiejętność rozwiązywania problemów oraz analizę potencjalnych zagrożeń. Absolwenci zajmują się konkretnymi case’ami, które mogą zdarzyć się w życiu zawodowym i poznają konkretne narzędzia, które mogą wykorzystać później we własnych firmach – dodaje. Przykład wielu absolwentek Instytutu pokazuje, że inwestycja we własny rozwój i kompetencje zwiększa szanse na sukces na wciąż trudnym rynku kadry zarządzającej.

 

 


[1] http://www.fundacjaliderekbiznesu.pl/pliki/Raport_FLB_20-05_Final.pdf

 

Kobiety w zarządach spółek - raport

KARIERA KOBIETY

NOWOŚĆ!!!

50 LEKCJI  J. NIEMIECKIEGO

 

 

© 2016 Kariera Kobiety