Prawie co trzeci start-up w Polsce ma wśród założycieli kobietę. Tylko niewielka część z nich tworzy go w obszarze technologicznym czy naukowym. Dodatkowo co piąta studentka uczelni technicznej nie wie, czym jest start-up technologiczny. Te dane wskazują na to, że potencjał technologicznej przedsiębiorczości kobiet jest tylko w niewielkim stopniu zagospodarowany. Wsparcie pań związanych z tym obszarem to priorytet programu Girls go start-up! Academy, do którego aplikować można do 24 listopada. Inicjatorzy chcą tworzyć w Polsce Kobiecą Dolinę Krzemową.   – Kobiety mają problem z uwierzeniem w siebie, stoją z boku, obserwują, wykonują role mniej frontowe. Mężczyźni łatwiej idą do przodu. Poza...
Praca zdalna to wybór, którego dokonujemy z wielu powodów. Niektóre z nas muszą zajmować się rodziną lub nie wyobrażają sobie rozstania z najbliższymi na kilka miesięcy, by podjąć pracę z dala od miejsca zamieszkania. Inni zbyt dużo czasu spędzają w ruchu, by tracić dodatkowo czas na dojazdy do biura. Są też takie kobiety, które po prostu nie potrafią skoncentrować się w biurze i panująca w nim atmosfera jest dla nich tak rozpraszająca, że nie są w stanie praktycznie niczego zrobić. Trzeba jednak być ostrożnym, bo praca zdalna wbrew pozorom nie jest taka prosta. Istnieje wiele błędów często popełnianych przez osoby...
I. Konkurs na film krótkometrażowy (30 minut)   Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć: pakiet, w którego skład wchodzą: okładka (na której powinny znaleźć się: tytuł, autor, gatunek, logline), jednostronicowe streszczenie fabuły, prawidłowo sformatowany scenariusz (maksymalnie 30 stron).   Nagroda główna: 5 000 złotych.   Konkurs na scenariusz filmu krótkometrażowego jest jednoetapowy.   Adresy: Pakiet wraz z formularzem osobowym wypełnionym na przygotowanym przez Organizatorów szablonie należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście w czterech wydrukowanych egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2018, godz. 10:30 na adres: Warszawska Szkoła Filmowa ul. Generała Zajączka 7 01-518 Warszawa z dopiskiem: „Script Fiesta KONKURS” lub...
Braster - system domowej profilaktyki raka piersi. Poprzez kontakt z gruczołem piersiowym odwzorowuje jej obraz termograficzny. Może wychwycić nawet 3 milimetrowe zmiany. W procesie interpretacji badania ważny jest udział lekarzy radiologów, którzy w razie wykrycia niepokojących zmian, przekazują pacjentce wskazówki dotyczące dalszego postępowania diagnostycznego.     Kobiety, które zachorowały na raka piersi często podkreślają, że w ich najbliższym otoczeniu rzadko poruszano temat badań profilaktycznych. Boimy się o tym rozmawiać, a strach blokuje impuls kontrolny, który bywa kluczowy w ratowaniu życia. Psychoonkolog Adrianna Sobol od lat tłumaczy Polkom, że dbanie o siebie ma status bezcennego nawyku, jest też przejawem troski o tych, których...
Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA została Człowiekiem Corporate Governance 2017. To osoba, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce. Tytuł przyznano po raz trzeci w trakcie tegorocznego, siódmego już spotkania „Konferencji Rada Nadzorcza”, poświęconego praktycznym aspektom sprawowania kontroli i nadzoru właścicielskiego.   Konferencja Rada Nadzorcza to jedno z najistotniejszych wydarzeń w Polsce poświęcone tematyce rad nadzorczych. Miejsce spotkania przedstawicieli corporate governance, gdzie dokonuje się merytoryczna i rzeczowa wymiana doświadczeń oraz omówienie zagadnień i problemów związanych z nadzorem właścicielskim. Zwieńczeniem konferencji jest ceremonia przyznania wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”.   W ubiegłym roku wyróżniono Wiesława...
Małe i mikrofirmy mogą ubiegać się o pożyczkę na korzystnych warunkach w Agencji Rozwoju Przemysłu. Wsparcie może opiewać na kwotę do 2 mln zł. Jako pierwsza skorzystała z tej opcji firma Ermax z Dąbrowy Górniczej. Choć produkt jest nowy, ARP zdążyło już udzielić kilku podobnych kredytów.     Dla kogo i na co pożyczka z ARP?   - Pożyczki na innowacje są przeznaczone dla każdego rodzaju firmy, także – co jest całkowitą nowością w ARP – dla małych i średnich przedsiębiorców. Nie interesuje nas, na co firma przeznaczy te pieniądze: może to być pożyczka obrotowa, pożyczka na linię produkcyjną, interesuje nas, aby firma...
Braster - system domowej profilaktyki raka piersi. Poprzez kontakt z gruczołem piersiowym odwzorowuje jej obraz termograficzny. Może wychwycić nawet 3 milimetrowe zmiany. W procesie interpretacji badania ważny jest udział lekarzy radiologów, którzy w razie wykrycia niepokojących zmian, przekazują pacjentce wskazówki dotyczące dalszego postępowania diagnostycznego.     Kobiety, które zachorowały na raka piersi często podkreślają, że w ich najbliższym otoczeniu rzadko poruszano temat badań profilaktycznych. Boimy się o tym rozmawiać, a strach blokuje impuls kontrolny, który bywa kluczowy w ratowaniu życia. Psychoonkolog Adrianna Sobol od lat tłumaczy Polkom, że dbanie o siebie ma status bezcennego nawyku, jest też przejawem troski o tych, których...

Nowelizacja Kodeksu pracy z 22 lutego 2016 r. uchyliła art 33 oraz art 331 k. p. i wprowadziła art. 36 § 1 k. p., mówiący o okresach wypowiedzenia obowiązujących przy umowach zawieranych na czas określony. Ta zmiana wymaga od pracodawców zaktualizowania informacji o warunkach zatrudnienia.

 

Konieczność aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia dotyczy umów na czas określony zawartych przed 22 lutego 2016r. i trwających w tym dniu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość rozwiązania umowy za 2-tygodniowym wypowiedzeniem.

 

Zgodnie z art. 14, ust. 2 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy „Do umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy dotychczasowe”.

 

Obowiązują 2 terminy spełnienia obowiązku aktualizacji. Ostateczna data przekazania nowego dokumentu pracownikom zatrudnionym na czas określony zależy od treści informacji o warunkach zatrudnienia, którą doręczono im wcześniej.

 

I termin – 22 marca 2016 r.

 

Do 22 marca 2016 r. aktualizację informacji o warunkach zatrudnienia powinni sporządzić pracodawcy, którzy w poprzednich dokumentach o tej treści powoływali się na konkretną podstawę prawną (art. 33 i art. 331 k. p.).

 

Zgodnie z przepisami, aktualizacja powinna nastąpić niezwłocznie po wejściu w życie nowych przepisów i nie później niż w ciągu miesiąca od 22 lutego 2016 r (data wejścia w życie nowelizacji k. p. uchylającej art. 33 i art. 331 k. p. i wprowadzająca art. 36 § 1 k. p.).

 

Zapis w zaktualizowanej informacji warunków zatrudnienia powinien zawierać nową podstawę prawną regulującą kwestię okresu wypowiedzenia, tj. art. 36 § 1 Kodeksu pracy. Przykładowa treść aktualizacji.: „Długość okresu wypowiedzenia, który obowiązuje Panią / Pana od dnia 22 lutego 2016 r. reguluje art. 36 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. 1502 z 2014 r., z późn. zm.)"

 

II termin - 21 września 2016 r.

 

Do 21 września 2016 r. informację o warunkach zatrudnienia powinni zaktualizować pracodawcy, którzy wcześniej dostarczyli swoim pracownikom dokument tej treści z informacją opisową, bez przytaczania przepisów prawa regulujących kwestię okresu wypowiedzenia.

 

W tym przypadku, obowiązek poinformowania pracownika o zmianie warunków zatrudnienia powstanie po osiągnięciu przez niego 6-miesięcznego stażu pracy (od tego dnia będzie go obowiązywał, wprowadzony nowelizacją, miesięczny okres wypowiedzenia). Zgodnie z nowymi przepisami, 6-miesięczny okres zatrudnienia pracownika liczy się od dnia wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy, tj. od 22 lutego 2016 r., zatem okres ten upływa 21 sierpnia 2016 r.

 

Informację o warunkach zatrudnienia pracodawca musi zaktualizować nie później niż w okresie 1 miesiąca od dnia, w którym pracownik przepracował 6 miesięcy. Wobec tego, aktualizację informacji należy sporządzić nie później niż do 21 września 2016 r.

Przykładowy zapis w aktualizacji: „Od 21 sierpnia 2016 r. okres wypowiedzenia, który obowiązuje Panią / Pana w przypadku rozwiązania umowy na czas określony zawartej w dniu ….. wynosi 1 miesiąc”.

 

Podstawa prawna:

Kodeks pracy

Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy

 

Źródło: INFOR

 

 

© Kariera Kobiety

motywacja, menedżer, firma
Kto i kiedy musi zaktualizować informację o warunkach zatrudnienia na czas określony

KARIERA KOBIETY

NOWOŚĆ!!!

50 LEKCJI  J. NIEMIECKIEGO

 

 

© 2016 Kariera Kobiety