Prawie co trzeci start-up w Polsce ma wśród założycieli kobietę. Tylko niewielka część z nich tworzy go w obszarze technologicznym czy naukowym. Dodatkowo co piąta studentka uczelni technicznej nie wie, czym jest start-up technologiczny. Te dane wskazują na to, że potencjał technologicznej przedsiębiorczości kobiet jest tylko w niewielkim stopniu zagospodarowany. Wsparcie pań związanych z tym obszarem to priorytet programu Girls go start-up! Academy, do którego aplikować można do 24 listopada. Inicjatorzy chcą tworzyć w Polsce Kobiecą Dolinę Krzemową.   – Kobiety mają problem z uwierzeniem w siebie, stoją z boku, obserwują, wykonują role mniej frontowe. Mężczyźni łatwiej idą do przodu. Poza...
Praca zdalna to wybór, którego dokonujemy z wielu powodów. Niektóre z nas muszą zajmować się rodziną lub nie wyobrażają sobie rozstania z najbliższymi na kilka miesięcy, by podjąć pracę z dala od miejsca zamieszkania. Inni zbyt dużo czasu spędzają w ruchu, by tracić dodatkowo czas na dojazdy do biura. Są też takie kobiety, które po prostu nie potrafią skoncentrować się w biurze i panująca w nim atmosfera jest dla nich tak rozpraszająca, że nie są w stanie praktycznie niczego zrobić. Trzeba jednak być ostrożnym, bo praca zdalna wbrew pozorom nie jest taka prosta. Istnieje wiele błędów często popełnianych przez osoby...
I. Konkurs na film krótkometrażowy (30 minut)   Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć: pakiet, w którego skład wchodzą: okładka (na której powinny znaleźć się: tytuł, autor, gatunek, logline), jednostronicowe streszczenie fabuły, prawidłowo sformatowany scenariusz (maksymalnie 30 stron).   Nagroda główna: 5 000 złotych.   Konkurs na scenariusz filmu krótkometrażowego jest jednoetapowy.   Adresy: Pakiet wraz z formularzem osobowym wypełnionym na przygotowanym przez Organizatorów szablonie należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście w czterech wydrukowanych egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2018, godz. 10:30 na adres: Warszawska Szkoła Filmowa ul. Generała Zajączka 7 01-518 Warszawa z dopiskiem: „Script Fiesta KONKURS” lub...
Braster - system domowej profilaktyki raka piersi. Poprzez kontakt z gruczołem piersiowym odwzorowuje jej obraz termograficzny. Może wychwycić nawet 3 milimetrowe zmiany. W procesie interpretacji badania ważny jest udział lekarzy radiologów, którzy w razie wykrycia niepokojących zmian, przekazują pacjentce wskazówki dotyczące dalszego postępowania diagnostycznego.     Kobiety, które zachorowały na raka piersi często podkreślają, że w ich najbliższym otoczeniu rzadko poruszano temat badań profilaktycznych. Boimy się o tym rozmawiać, a strach blokuje impuls kontrolny, który bywa kluczowy w ratowaniu życia. Psychoonkolog Adrianna Sobol od lat tłumaczy Polkom, że dbanie o siebie ma status bezcennego nawyku, jest też przejawem troski o tych, których...
Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA została Człowiekiem Corporate Governance 2017. To osoba, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce. Tytuł przyznano po raz trzeci w trakcie tegorocznego, siódmego już spotkania „Konferencji Rada Nadzorcza”, poświęconego praktycznym aspektom sprawowania kontroli i nadzoru właścicielskiego.   Konferencja Rada Nadzorcza to jedno z najistotniejszych wydarzeń w Polsce poświęcone tematyce rad nadzorczych. Miejsce spotkania przedstawicieli corporate governance, gdzie dokonuje się merytoryczna i rzeczowa wymiana doświadczeń oraz omówienie zagadnień i problemów związanych z nadzorem właścicielskim. Zwieńczeniem konferencji jest ceremonia przyznania wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”.   W ubiegłym roku wyróżniono Wiesława...
Małe i mikrofirmy mogą ubiegać się o pożyczkę na korzystnych warunkach w Agencji Rozwoju Przemysłu. Wsparcie może opiewać na kwotę do 2 mln zł. Jako pierwsza skorzystała z tej opcji firma Ermax z Dąbrowy Górniczej. Choć produkt jest nowy, ARP zdążyło już udzielić kilku podobnych kredytów.     Dla kogo i na co pożyczka z ARP?   - Pożyczki na innowacje są przeznaczone dla każdego rodzaju firmy, także – co jest całkowitą nowością w ARP – dla małych i średnich przedsiębiorców. Nie interesuje nas, na co firma przeznaczy te pieniądze: może to być pożyczka obrotowa, pożyczka na linię produkcyjną, interesuje nas, aby firma...
Braster - system domowej profilaktyki raka piersi. Poprzez kontakt z gruczołem piersiowym odwzorowuje jej obraz termograficzny. Może wychwycić nawet 3 milimetrowe zmiany. W procesie interpretacji badania ważny jest udział lekarzy radiologów, którzy w razie wykrycia niepokojących zmian, przekazują pacjentce wskazówki dotyczące dalszego postępowania diagnostycznego.     Kobiety, które zachorowały na raka piersi często podkreślają, że w ich najbliższym otoczeniu rzadko poruszano temat badań profilaktycznych. Boimy się o tym rozmawiać, a strach blokuje impuls kontrolny, który bywa kluczowy w ratowaniu życia. Psychoonkolog Adrianna Sobol od lat tłumaczy Polkom, że dbanie o siebie ma status bezcennego nawyku, jest też przejawem troski o tych, których...

Chcąc sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nimi rynek pracy firmy coraz częściej decydują się na wprowadzanie nowych form zatrudnienia, które mają zarówno odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania potencjalnych pracowników, jak i zapewnić przedsiębiorstwom wysoką jakość oraz efektywność oferowanych przez nie usług.

 

 

W świecie indywidualistów

 

Współcześnie niektórzy pracodawcy powoli odchodzą od klasycznego modelu zhierarchizowanej pracy, w której wszystkie decyzje należą do szefa zarządu, każdemu pracownikowi wyznacza się odgórny przydział obowiązków, a zespoły zarządzane są przez managerów. Firmy zaczynają dostrzegać, iż pracownicy są wyspecjalizowani w swojej dziedzinie, godni zaufania i powinno się im zapewnić większą swobodę w rozstrzyganiu spraw, jak i gospodarowania własnym czasem oraz urlopami. Ta zmiana w sposobie myślenia o zarządzaniu zespołami doprowadziła do wykształcenia nowych form zatrudnienia, których zalety sprawiają, że zyskują one coraz większą popularność również wśród polskich pracodawców.

 

 

Projekty

 

Jedną z chętnie wykorzystywanych metod, która dąży do zintegrowania i zaangażowania pracowników jest praca projektowa. Każdy z pracowników ma możliwość zaproponowania jakiegoś pomysłu, który zostanie poddany pod ocenę innych członków. W przypadku pozytywnego zaopiniowania stworzony zostaje zespół składający się z ekspertów z różnych, przydatnych do realizacji projektu, dziedzin. W ten sposób rezygnuje się z pracy w stałych grupach, które zawsze zajmują się tylko jednym konkretnym obszarem działania. Mieszanie zespołów i budowanie ich na podstawie przydatności konkretnych członków doprowadza do kolektywnego działania i bardziej kreatywnego myślenia. Brak wyraźnej hierarchizacji, która sprowadzałaby pracowników jedynie do roli wykonawców decyzji oraz pomysłów managerów i zarządców sprawia, że każdy z członków zespołu czuje się w równej mierze odpowiedzialny zarówno za sukces firmy, jak i jej porażkę. Umożliwiając zatrudnionym osobom większą swobodę i obdarzając je zaufaniem buduje się ich zaangażowanie i doprowadza do tego, że czują się oni bardziej związani z marką i utożsamiają się z nią.

 

 

Nienormowany czas pracy

 

Firmy zaczynają również dostrzegać to, iż efektywność pracowników powinna być mierzona na podstawie osiąganych rezultatów, nie natomiast wypracowanych godzin. Dlatego też coraz większa ilość pracodawców oferuje zatrudnianym przez siebie osobom możliwość elastycznego podejścia do czasu pracy. Nawet jeśli pracownik przepracowuje standardowo 8 godzin dziennie, może on samodzielnie zdecydować o tym, kiedy rozpoczyna i kończy dzień w firmie.

 

Każda osoba sama najlepiej wie, w jakich porach jej efektywność znajduje się na najwyższym poziomie, kiedy najlepiej jej się myśl i realizuje zdania. To samo tyczy się również czasu przeznaczanego na odpoczynek. Pracownicy sami decydują o tym kiedy powinni zrobić sobie przerwę i jak zagospodarują ten czas. Wiele przedsiębiorstw inwestuje również w strefy wypoczynkowe i rozrywkowe umożliwiające różnorodne formy relaksu między wykonywanymi zadaniami.

 

Niektóre firmy idą pod tym względem jeszcze o krok dalej i zapewniają członkom swoich zespołów dużą swobodę w zakresie urlopów. Pracownicy sami decydują o tym kiedy biorą urlop i jak długo będzie on trwał. Niekiedy, w przypadku wyraźnie odczuwalnego wypalenia zawodowego istnieje także możliwość rocznej przerwy w wykonywaniu pracy, o ile nie będzie to kolidowało z płynnością pracy reszty zespołu.

 

 

Freelancerzy i pracownicy tymczasowi

 

Coraz większą popularnością cieszy się również zatrudnianie pracowników na kontrakt lub też swego rodzaju "wypożyczanie" ich na pewien czas z agencji pracy tymczasowej.

W przypadku realizacji dużego projektu wymagającego zaangażowania większej liczby osób firmom nie opłaca się poszerzanie zespołów o nowych członków. Idealnym rozwiązaniem w takich sytuacjach jest poszukiwanie specjalistów tylko i wyłącznie na czas tego konkretnego projektu. Obecnie coraz więcej osób zatrudnia się w agencjach pracy tymczasowej lub działa na rynku jako freelancerzy, dlatego znalezienie odpowiednich pracowników nie jest trudne i w znacznym stopniu minimalizuje koszty, jakie poniosłaby firma zatrudniając na stałe nowego członka zespołu - podpowiada Krzysztof Cieszewski Team Leader Sprzedaży w firmie Smart MBC.

 

 

Praca zdalna

 

Najpopularniejszą nową formą zatrudnienia jest jednak tak zwana praca zdalna, czyli wykonywanie swoich obowiązków poza zwyczajowym miejscem pracy. Pracownik zatrudniony w trybie zdalnym realizuje swoje zadania w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i często również w najbardziej odpowiadającym mu czasie, a jego wynagrodzenie nie jest uzależnione od przepracowanych godzin, a od dostarczonego firmie rezultatu. Ze względu na specyfikę tego typu pracy znajduje ona jednak zastosowanie w niewielkiej ilości zawodów.

 

Największą popularnością cieszy się wśród pracowników działów IT oraz osób trudniących się tzw. wolnymi zawodami (tłumacz, copywriter, grafik komputerowy, architekt), jednak tylko nieliczne osoby potrafią w pełni wykorzystać jej potencjał i nie wpadają liczne, czyhające na nich pułapki. Praca zdalna wiąże się dla pracownika z wieloma przywilejami, takimi jak nienormowany czas pracy, czy też wybór miejsca realizacji zadania, jednak brak konieczności przebywania z innymi członkami zespołu sprawia, że pracownik pozostaje niejako poza nadzorem lidera i sam musi kontrolować własne zadania i narzucać sobie pewien rygor. Nie każda osoba potrafi dobrze zarządzać własnym czasem i zdyscyplinować się na tyle, by rzetelnie oraz terminowo wykonywać swoje obowiązki, dlatego przed pojęciem telepracy należy dobrze przemyśleć, czy jest się w stanie jej sprostać.

 

Praca zdalna wiąże się również z licznymi wyzwaniami dla pracodawcy. Choć wyraźną korzyścią z niej płynącą jest na pewno brak konieczności tworzenia nowego etatu oraz wygospodarowania miejsca dla nowego pracownika, co wiąże się z oszczędnością kosztów, zatrudnianie osoby w takim wymiarze stanowi duże ryzyko i pracodawca powinien przeprowadzić wówczas szczegółowy wywiad. Umożliwiając członkowi zespołu wykonywanie zadań poza siedzibą firmy pracodawca traci kontrolę nad poszczególnymi etapami jego pracy i widzi jedynie ostateczny rezultat. Aby uniknąć nieporozumień i opóźnień wynikających z faktu, iż każdy z pracowników realizuje zadania w innym miejscu i czasie firma powinna zapewnić zespołowi dostęp do odpowiednich platform umożliwiających szybką i sprawną komunikację oraz wymianę danych. W ten sposób żadna ze stron nie odczuje wyraźne dyskomfortu związanego z tym, iż wymiana informacji odbywa się jedynie za pośrednictwem komputera, a pracownik zatrudniony w trybie zdalnym może korzystać z rad lidera, który będzie czuwał nad procesem wykonywania zadania.

 

Źródła:

http://innpoland.pl

http://www.regiopraca.pl

http://forsal.pl

 

motywacja, menedżer, firma
Pracownik sam sobie szefem

KARIERA KOBIETY

NOWOŚĆ!!!

50 LEKCJI  J. NIEMIECKIEGO

 

 

© 2016 Kariera Kobiety