Prawie co trzeci start-up w Polsce ma wśród założycieli kobietę. Tylko niewielka część z nich tworzy go w obszarze technologicznym czy naukowym. Dodatkowo co piąta studentka uczelni technicznej nie wie, czym jest start-up technologiczny. Te dane wskazują na to, że potencjał technologicznej przedsiębiorczości kobiet jest tylko w niewielkim stopniu zagospodarowany. Wsparcie pań związanych z tym obszarem to priorytet programu Girls go start-up! Academy, do którego aplikować można do 24 listopada. Inicjatorzy chcą tworzyć w Polsce Kobiecą Dolinę Krzemową.   – Kobiety mają problem z uwierzeniem w siebie, stoją z boku, obserwują, wykonują role mniej frontowe. Mężczyźni łatwiej idą do przodu. Poza...
Praca zdalna to wybór, którego dokonujemy z wielu powodów. Niektóre z nas muszą zajmować się rodziną lub nie wyobrażają sobie rozstania z najbliższymi na kilka miesięcy, by podjąć pracę z dala od miejsca zamieszkania. Inni zbyt dużo czasu spędzają w ruchu, by tracić dodatkowo czas na dojazdy do biura. Są też takie kobiety, które po prostu nie potrafią skoncentrować się w biurze i panująca w nim atmosfera jest dla nich tak rozpraszająca, że nie są w stanie praktycznie niczego zrobić. Trzeba jednak być ostrożnym, bo praca zdalna wbrew pozorom nie jest taka prosta. Istnieje wiele błędów często popełnianych przez osoby...
I. Konkurs na film krótkometrażowy (30 minut)   Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć: pakiet, w którego skład wchodzą: okładka (na której powinny znaleźć się: tytuł, autor, gatunek, logline), jednostronicowe streszczenie fabuły, prawidłowo sformatowany scenariusz (maksymalnie 30 stron).   Nagroda główna: 5 000 złotych.   Konkurs na scenariusz filmu krótkometrażowego jest jednoetapowy.   Adresy: Pakiet wraz z formularzem osobowym wypełnionym na przygotowanym przez Organizatorów szablonie należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście w czterech wydrukowanych egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2018, godz. 10:30 na adres: Warszawska Szkoła Filmowa ul. Generała Zajączka 7 01-518 Warszawa z dopiskiem: „Script Fiesta KONKURS” lub...
Braster - system domowej profilaktyki raka piersi. Poprzez kontakt z gruczołem piersiowym odwzorowuje jej obraz termograficzny. Może wychwycić nawet 3 milimetrowe zmiany. W procesie interpretacji badania ważny jest udział lekarzy radiologów, którzy w razie wykrycia niepokojących zmian, przekazują pacjentce wskazówki dotyczące dalszego postępowania diagnostycznego.     Kobiety, które zachorowały na raka piersi często podkreślają, że w ich najbliższym otoczeniu rzadko poruszano temat badań profilaktycznych. Boimy się o tym rozmawiać, a strach blokuje impuls kontrolny, który bywa kluczowy w ratowaniu życia. Psychoonkolog Adrianna Sobol od lat tłumaczy Polkom, że dbanie o siebie ma status bezcennego nawyku, jest też przejawem troski o tych, których...
Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA została Człowiekiem Corporate Governance 2017. To osoba, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce. Tytuł przyznano po raz trzeci w trakcie tegorocznego, siódmego już spotkania „Konferencji Rada Nadzorcza”, poświęconego praktycznym aspektom sprawowania kontroli i nadzoru właścicielskiego.   Konferencja Rada Nadzorcza to jedno z najistotniejszych wydarzeń w Polsce poświęcone tematyce rad nadzorczych. Miejsce spotkania przedstawicieli corporate governance, gdzie dokonuje się merytoryczna i rzeczowa wymiana doświadczeń oraz omówienie zagadnień i problemów związanych z nadzorem właścicielskim. Zwieńczeniem konferencji jest ceremonia przyznania wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”.   W ubiegłym roku wyróżniono Wiesława...
Małe i mikrofirmy mogą ubiegać się o pożyczkę na korzystnych warunkach w Agencji Rozwoju Przemysłu. Wsparcie może opiewać na kwotę do 2 mln zł. Jako pierwsza skorzystała z tej opcji firma Ermax z Dąbrowy Górniczej. Choć produkt jest nowy, ARP zdążyło już udzielić kilku podobnych kredytów.     Dla kogo i na co pożyczka z ARP?   - Pożyczki na innowacje są przeznaczone dla każdego rodzaju firmy, także – co jest całkowitą nowością w ARP – dla małych i średnich przedsiębiorców. Nie interesuje nas, na co firma przeznaczy te pieniądze: może to być pożyczka obrotowa, pożyczka na linię produkcyjną, interesuje nas, aby firma...
Braster - system domowej profilaktyki raka piersi. Poprzez kontakt z gruczołem piersiowym odwzorowuje jej obraz termograficzny. Może wychwycić nawet 3 milimetrowe zmiany. W procesie interpretacji badania ważny jest udział lekarzy radiologów, którzy w razie wykrycia niepokojących zmian, przekazują pacjentce wskazówki dotyczące dalszego postępowania diagnostycznego.     Kobiety, które zachorowały na raka piersi często podkreślają, że w ich najbliższym otoczeniu rzadko poruszano temat badań profilaktycznych. Boimy się o tym rozmawiać, a strach blokuje impuls kontrolny, który bywa kluczowy w ratowaniu życia. Psychoonkolog Adrianna Sobol od lat tłumaczy Polkom, że dbanie o siebie ma status bezcennego nawyku, jest też przejawem troski o tych, których...

10 stycznia 2017r. wchodzi w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Przedsiębiorcy muszą informować o sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów. E-przedsiębiorcy (np. prowadzący sklepy w internecie) są zobowiązani do umieszczenia informacji o ODR na swoich stronach internetowych. Jak to zrobić?

 

 

Co to jest ODR

 

ODR jest interaktywną stroną internetową stanowiącą jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcą pozasądowo rozwiązać spór (ODR ― Online Dispute Resolution).

 

To na tej platformie konsumenci mogą składać skargi dotyczące towarów i usług zakupionych przez internet. Warto pamiętać, że dotyczy to produktów kupionych tak w kraju, jak i za granicą.

 

Skargi składane są przez wypełnienie elektronicznego formularza i wyszukanie podmiotu właściwego do rozwiązania określonego sporu. W Polsce takim podmiotem jest UOKiK.

 

Strona dostępna jest we wszystkich językach Unii, umożliwia też dołączanie odpowiednich dokumentów i ich tłumaczenie.

 

 

Pobierz: więcej o pozasądowym rozstrzyganiu sporów 

 

 

Adres platformy ODR na stronach i ofertach e-mail

 

Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii Europejskiej i zawierający z konsumentami umowy przez internet oraz pośrednicy internetowi mają obowiązek:

 

 

Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii Europejskiej i zawierający z konsumentami umowy przez internet, którzy zobowiązali się lub są zobowiązani do korzystania z podmiotów uprawnionych, mają obowiązek:

 

  • poinformować konsumentów o istnieniu platformy ODR,

  • podać adres internetowy tej platformy,

  • jeżeli oferta jest składana za pomocą wiadomości elektronicznej, to zamieścić do niej link w wiadomości elektronicznej.

 

 

Przykładowa formuła na stronie internetowej dotycząca pozasądowego rozstrzygania sporów i ODR

 

„Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/“.

 

 

Nie warto ukrywać informacji o ODR

 

Eksperci branży e-commerce przekonują, że formułę o możliwości rozstrzygania sporów poza sądem warto umieszczać w bardzo widocznym miejscu. Ta informacja może być istotna dla oceny wiarygodności sklepu, zwłaszcza, gdy konsumenci są coraz bardziej świadomi swoich praw.

 

 

Reklamacja i co dalej?

 

Jeśli Twój klient złoży reklamację i nie porozumiecie się co do rozwiązania sporu, powinnaś przekazać mu na papierze lub innym trwałym nośniku (USB, CD, DVD, etc.) oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

Wyrażenie zgody na tego rodzaju postępowanie rodzi po Twojej stronie obowiązek poinformowania klienta o właściwym podmiocie uprawnionym (co najmniej adres strony internetowej). Brak takiej informacji oznacza automatycznie zgodę na udział w postępowaniu.

 

 

Podmioty uprawnione do rozpatrywania spraw

 

  • Dla branży finansowej – Rzecznik Finansowy i Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego,

  • Dla branży telekomunikacyjnej oraz pocztowej – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

  • Dla branży energetycznej – Koordynator ds negocjacji działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki,

  • Dla branży transportowej – Rzecznik Praw Pasażera Kolei działający przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego,

  • Dla sprzedaży towarów i usług, branży turystycznej, branży developerskiej i innych – podmiotem właściwym jest Inspekcja Handlowa.

 

Spory typowe dla danej branży mogą również rozpatrywać podmioty o charakterze niepublicznym (m.in. organizacje konsumenckie lub podmioty powołane przez przedsiębiorców).

 

 

Naprawdę wszystko o pozasądowym rozstrzyganiu sporów oraz ODR

w przystępnej formie znajdziesz u źródła:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 

 

Prowadzisz e-firmę? Od dziś musisz informować o ODR na swoich stronach

KARIERA KOBIETY

NOWOŚĆ!!!

50 LEKCJI  J. NIEMIECKIEGO

 

 

© 2016 Kariera Kobiety