Prawie co trzeci start-up w Polsce ma wśród założycieli kobietę. Tylko niewielka część z nich tworzy go w obszarze technologicznym czy naukowym. Dodatkowo co piąta studentka uczelni technicznej nie wie, czym jest start-up technologiczny. Te dane wskazują na to, że potencjał technologicznej przedsiębiorczości kobiet jest tylko w niewielkim stopniu zagospodarowany. Wsparcie pań związanych z tym obszarem to priorytet programu Girls go start-up! Academy, do którego aplikować można do 24 listopada. Inicjatorzy chcą tworzyć w Polsce Kobiecą Dolinę Krzemową.   – Kobiety mają problem z uwierzeniem w siebie, stoją z boku, obserwują, wykonują role mniej frontowe. Mężczyźni łatwiej idą do przodu. Poza...
Praca zdalna to wybór, którego dokonujemy z wielu powodów. Niektóre z nas muszą zajmować się rodziną lub nie wyobrażają sobie rozstania z najbliższymi na kilka miesięcy, by podjąć pracę z dala od miejsca zamieszkania. Inni zbyt dużo czasu spędzają w ruchu, by tracić dodatkowo czas na dojazdy do biura. Są też takie kobiety, które po prostu nie potrafią skoncentrować się w biurze i panująca w nim atmosfera jest dla nich tak rozpraszająca, że nie są w stanie praktycznie niczego zrobić. Trzeba jednak być ostrożnym, bo praca zdalna wbrew pozorom nie jest taka prosta. Istnieje wiele błędów często popełnianych przez osoby...
I. Konkurs na film krótkometrażowy (30 minut)   Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć: pakiet, w którego skład wchodzą: okładka (na której powinny znaleźć się: tytuł, autor, gatunek, logline), jednostronicowe streszczenie fabuły, prawidłowo sformatowany scenariusz (maksymalnie 30 stron).   Nagroda główna: 5 000 złotych.   Konkurs na scenariusz filmu krótkometrażowego jest jednoetapowy.   Adresy: Pakiet wraz z formularzem osobowym wypełnionym na przygotowanym przez Organizatorów szablonie należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście w czterech wydrukowanych egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2018, godz. 10:30 na adres: Warszawska Szkoła Filmowa ul. Generała Zajączka 7 01-518 Warszawa z dopiskiem: „Script Fiesta KONKURS” lub...
Braster - system domowej profilaktyki raka piersi. Poprzez kontakt z gruczołem piersiowym odwzorowuje jej obraz termograficzny. Może wychwycić nawet 3 milimetrowe zmiany. W procesie interpretacji badania ważny jest udział lekarzy radiologów, którzy w razie wykrycia niepokojących zmian, przekazują pacjentce wskazówki dotyczące dalszego postępowania diagnostycznego.     Kobiety, które zachorowały na raka piersi często podkreślają, że w ich najbliższym otoczeniu rzadko poruszano temat badań profilaktycznych. Boimy się o tym rozmawiać, a strach blokuje impuls kontrolny, który bywa kluczowy w ratowaniu życia. Psychoonkolog Adrianna Sobol od lat tłumaczy Polkom, że dbanie o siebie ma status bezcennego nawyku, jest też przejawem troski o tych, których...
Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA została Człowiekiem Corporate Governance 2017. To osoba, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce. Tytuł przyznano po raz trzeci w trakcie tegorocznego, siódmego już spotkania „Konferencji Rada Nadzorcza”, poświęconego praktycznym aspektom sprawowania kontroli i nadzoru właścicielskiego.   Konferencja Rada Nadzorcza to jedno z najistotniejszych wydarzeń w Polsce poświęcone tematyce rad nadzorczych. Miejsce spotkania przedstawicieli corporate governance, gdzie dokonuje się merytoryczna i rzeczowa wymiana doświadczeń oraz omówienie zagadnień i problemów związanych z nadzorem właścicielskim. Zwieńczeniem konferencji jest ceremonia przyznania wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”.   W ubiegłym roku wyróżniono Wiesława...
Małe i mikrofirmy mogą ubiegać się o pożyczkę na korzystnych warunkach w Agencji Rozwoju Przemysłu. Wsparcie może opiewać na kwotę do 2 mln zł. Jako pierwsza skorzystała z tej opcji firma Ermax z Dąbrowy Górniczej. Choć produkt jest nowy, ARP zdążyło już udzielić kilku podobnych kredytów.     Dla kogo i na co pożyczka z ARP?   - Pożyczki na innowacje są przeznaczone dla każdego rodzaju firmy, także – co jest całkowitą nowością w ARP – dla małych i średnich przedsiębiorców. Nie interesuje nas, na co firma przeznaczy te pieniądze: może to być pożyczka obrotowa, pożyczka na linię produkcyjną, interesuje nas, aby firma...
Braster - system domowej profilaktyki raka piersi. Poprzez kontakt z gruczołem piersiowym odwzorowuje jej obraz termograficzny. Może wychwycić nawet 3 milimetrowe zmiany. W procesie interpretacji badania ważny jest udział lekarzy radiologów, którzy w razie wykrycia niepokojących zmian, przekazują pacjentce wskazówki dotyczące dalszego postępowania diagnostycznego.     Kobiety, które zachorowały na raka piersi często podkreślają, że w ich najbliższym otoczeniu rzadko poruszano temat badań profilaktycznych. Boimy się o tym rozmawiać, a strach blokuje impuls kontrolny, który bywa kluczowy w ratowaniu życia. Psychoonkolog Adrianna Sobol od lat tłumaczy Polkom, że dbanie o siebie ma status bezcennego nawyku, jest też przejawem troski o tych, których...

Lean Management, jedna z bardzo popularnych teorii zarządzania z każdym rokiem zyskuje na popularności. Jej głównym założeniem jest skrócenie cyklu realizacji procesów, podwyższenie ich jakości i oszczędność kosztów. Jak natomiast przedstawiona koncepcja oddziałuje na kadrę zarządzającą oraz zatrudnionych pracowników?

 

Idea Lean Management narodziła się w Japonii, jej początki sięgają lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. - Koncepcja powstała w oparciu o rozwiązania organizacyjne, które były stosowane pierwszy raz w sektorze motoryzacyjnym w Japonii zaraz po II wojnie światowej. Zasadniczym przesłaniem omawianej filozofii jest ciągła racjonalizacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwach, redukcja wewnętrznych funkcji realizowanych w firmach do działań całkowicie koniecznych. Czynności te mają na celu unikanie wszelkiego rodzaju marnotrawstwa, eliminowanie czynności, które w żaden sposób nie wpływają na wartość oferowanego produktu, czy też jakość świadczonych usług – wyjaśnia Paweł Trojanowski, ekspert firmy Impel Business Solutions.

 

Metoda 5S - zacząć od podstaw

 

Jednym z podstawowych narzędzi Lean Management jest metoda 5S doskonaląca jakość pracy. Powstała ona w efekcie badań czołowych japońskich firm oraz wieloletnich praktyk. Jej głównym celem jest utrzymanie porządku i dyscypliny na stanowisku pracy. Do systemu 5S zaliczamy: Sortowanie (jap. Seiri), Systematykę (jap. Seiton), Sprzątanie (jap. Seiso), Standaryzację (jap. Seiketsu), Samodyscyplinę (jap. Shitsuke). Metodę tę stosujemy najczęściej dla stanowisk usługowych, magazynowych, biurowych oraz produkcyjnych.

 

Korzyści wynikające z odpowiedniego wdrożenia 5S możemy podzielić na dwie grupy – zalet dla przedsiębiorstwa oraz dla stanowiska pracy. Do pierwszej z nich możemy zaliczyć na przykład wyższą satysfakcję, lepszą atmosferę, ograniczenie zakłóceń i wdrożenie standardów w miejscu pracy. Profitem dla przedsiębiorstwa będzie z pewnością polepszenie wizerunku, eliminacja marnotrawstwa i lepsza kontrola realizowanych procesów – dodaje Paweł Trojanowski.

 

Dostrzec problem marnotrawstwa

 

Marnotrawstwo to problem z którym boryka się wiele firm. Bardzo często realizowane są procesy, które zużywają zasoby, jednak w efekcie końcowym nie tworzą jakiejkolwiek wartości dla przedsiębiorstwa i klientów. Opisywane zjawisko to jedno z kilku rodzajów nieefektywnych działań w szczupłym zarządzaniu – tuż obok niego występuje nieregularność oraz nadmierne obciążenie pracą. Jak skutecznie sobie z nim poradzić?

 

Firmy powinny być nastawione na ciągłe doskonalenie, reagować na zmiany zachodzące w jego otoczeniu. Usprawnianie przedsiębiorstwa, wdrażanie nowych rozwiązań powinno brać pod uwagę wszystkich pracowników zatrudnionych w firmie. Pozwoli to na zrozumienie wdrażanych przekształceń, ich znaczenia, siły oddziaływania na poszczególne procesy. - Opracowując strategię wdrożenia Lean Management warto skorzystać z pomocy niezależnych audytorów. Pomogą oni w przeprowadzeniu szeregu przedsięwzięć organizacyjnych, ekonomicznych oraz technicznych odnoszących się do koncepcji szczupłego zarządzania – dodaje ekspert Impel Business Solutions.

 

Przyjęcie oraz akceptacja koncepcji Lean Management przez pracowników przyczyni się do powstania w firmie nowych zasad współpracy, pozytywnie wpłynie także na kulturę organizacyjną. Pozwoli na spłaszczenie hierarchii, stworzenie przejrzystych struktur organizacyjnych. Dzięki redukcji kosztów oraz polepszeniu jakości zwiększy zdolność konkurencyjną firmy. Największym jednak sukcesem poprawnie wdrożonej w firmie filozofii Lean Management będzie lepsza komunikacja wewnątrz firmy oraz silniejsza motywacja pracowników do realizowanych działań.

 

Opracowanie - Impel Business Solutions

 

 

motywacja, menedżer, firma
System 5S - jak uporządkować firmę i zwiększyć jej efektywność

KARIERA KOBIETY

NOWOŚĆ!!!

50 LEKCJI  J. NIEMIECKIEGO

 

 

© 2016 Kariera Kobiety