Prawie co trzeci start-up w Polsce ma wśród założycieli kobietę. Tylko niewielka część z nich tworzy go w obszarze technologicznym czy naukowym. Dodatkowo co piąta studentka uczelni technicznej nie wie, czym jest start-up technologiczny. Te dane wskazują na to, że potencjał technologicznej przedsiębiorczości kobiet jest tylko w niewielkim stopniu zagospodarowany. Wsparcie pań związanych z tym obszarem to priorytet programu Girls go start-up! Academy, do którego aplikować można do 24 listopada. Inicjatorzy chcą tworzyć w Polsce Kobiecą Dolinę Krzemową.   – Kobiety mają problem z uwierzeniem w siebie, stoją z boku, obserwują, wykonują role mniej frontowe. Mężczyźni łatwiej idą do przodu. Poza...
Praca zdalna to wybór, którego dokonujemy z wielu powodów. Niektóre z nas muszą zajmować się rodziną lub nie wyobrażają sobie rozstania z najbliższymi na kilka miesięcy, by podjąć pracę z dala od miejsca zamieszkania. Inni zbyt dużo czasu spędzają w ruchu, by tracić dodatkowo czas na dojazdy do biura. Są też takie kobiety, które po prostu nie potrafią skoncentrować się w biurze i panująca w nim atmosfera jest dla nich tak rozpraszająca, że nie są w stanie praktycznie niczego zrobić. Trzeba jednak być ostrożnym, bo praca zdalna wbrew pozorom nie jest taka prosta. Istnieje wiele błędów często popełnianych przez osoby...
I. Konkurs na film krótkometrażowy (30 minut)   Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć: pakiet, w którego skład wchodzą: okładka (na której powinny znaleźć się: tytuł, autor, gatunek, logline), jednostronicowe streszczenie fabuły, prawidłowo sformatowany scenariusz (maksymalnie 30 stron).   Nagroda główna: 5 000 złotych.   Konkurs na scenariusz filmu krótkometrażowego jest jednoetapowy.   Adresy: Pakiet wraz z formularzem osobowym wypełnionym na przygotowanym przez Organizatorów szablonie należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście w czterech wydrukowanych egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2018, godz. 10:30 na adres: Warszawska Szkoła Filmowa ul. Generała Zajączka 7 01-518 Warszawa z dopiskiem: „Script Fiesta KONKURS” lub...
Braster - system domowej profilaktyki raka piersi. Poprzez kontakt z gruczołem piersiowym odwzorowuje jej obraz termograficzny. Może wychwycić nawet 3 milimetrowe zmiany. W procesie interpretacji badania ważny jest udział lekarzy radiologów, którzy w razie wykrycia niepokojących zmian, przekazują pacjentce wskazówki dotyczące dalszego postępowania diagnostycznego.     Kobiety, które zachorowały na raka piersi często podkreślają, że w ich najbliższym otoczeniu rzadko poruszano temat badań profilaktycznych. Boimy się o tym rozmawiać, a strach blokuje impuls kontrolny, który bywa kluczowy w ratowaniu życia. Psychoonkolog Adrianna Sobol od lat tłumaczy Polkom, że dbanie o siebie ma status bezcennego nawyku, jest też przejawem troski o tych, których...
Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA została Człowiekiem Corporate Governance 2017. To osoba, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce. Tytuł przyznano po raz trzeci w trakcie tegorocznego, siódmego już spotkania „Konferencji Rada Nadzorcza”, poświęconego praktycznym aspektom sprawowania kontroli i nadzoru właścicielskiego.   Konferencja Rada Nadzorcza to jedno z najistotniejszych wydarzeń w Polsce poświęcone tematyce rad nadzorczych. Miejsce spotkania przedstawicieli corporate governance, gdzie dokonuje się merytoryczna i rzeczowa wymiana doświadczeń oraz omówienie zagadnień i problemów związanych z nadzorem właścicielskim. Zwieńczeniem konferencji jest ceremonia przyznania wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”.   W ubiegłym roku wyróżniono Wiesława...
Małe i mikrofirmy mogą ubiegać się o pożyczkę na korzystnych warunkach w Agencji Rozwoju Przemysłu. Wsparcie może opiewać na kwotę do 2 mln zł. Jako pierwsza skorzystała z tej opcji firma Ermax z Dąbrowy Górniczej. Choć produkt jest nowy, ARP zdążyło już udzielić kilku podobnych kredytów.     Dla kogo i na co pożyczka z ARP?   - Pożyczki na innowacje są przeznaczone dla każdego rodzaju firmy, także – co jest całkowitą nowością w ARP – dla małych i średnich przedsiębiorców. Nie interesuje nas, na co firma przeznaczy te pieniądze: może to być pożyczka obrotowa, pożyczka na linię produkcyjną, interesuje nas, aby firma...
Braster - system domowej profilaktyki raka piersi. Poprzez kontakt z gruczołem piersiowym odwzorowuje jej obraz termograficzny. Może wychwycić nawet 3 milimetrowe zmiany. W procesie interpretacji badania ważny jest udział lekarzy radiologów, którzy w razie wykrycia niepokojących zmian, przekazują pacjentce wskazówki dotyczące dalszego postępowania diagnostycznego.     Kobiety, które zachorowały na raka piersi często podkreślają, że w ich najbliższym otoczeniu rzadko poruszano temat badań profilaktycznych. Boimy się o tym rozmawiać, a strach blokuje impuls kontrolny, który bywa kluczowy w ratowaniu życia. Psychoonkolog Adrianna Sobol od lat tłumaczy Polkom, że dbanie o siebie ma status bezcennego nawyku, jest też przejawem troski o tych, których...

W ostatnich latach dostrzeżono niesamowite korzyści, jakie przynosi koncentracja na rozwoju kompetencji miękkich. Wiele firm inwestuje czas oraz pieniądze w liczne szkolenia i warsztaty mające pomóc zespołowi w lepszej komunikacji, jak i efektywnym koncentrowaniu się na realizacji celów.  Do umiejętności interpersonalnych oprócz kreatywności, dynamicznego działania, elastyczności i współpracy w grupie zalicza się również asertywność.

 

 

Dlaczego nie jesteśmy asertywni?

 

Cecha ta, czasami mylnie kojarzona jedynie z umiejętnością konstruktywnego formułowania odmowy, bywa niedoceniana przez pracodawców i niewielu z nich przykłada dużą wagę do prawidłowego jej rozwoju wśród pracowników. Firmy oczekują od zatrudnionych przez siebie członków zespołu tego, by wykazywali się dużą samodzielnością, niezależnym myśleniem i chętnie dzielili się swoimi poglądami. Równocześnie jednak nie dbają odpowiednio o stymulowanie tych umiejętności.

 

Chcąc uchodzić za osoby elastyczne i zdolne do wykonania niemalże każdego, powierzonego im zadania, pracownicy często stronią od wyrażania własnych opinii w obawie przed utratą zdobytej pozycji i tym, że ich zachowanie zostanie mylnie zinterpretowane jako niechęć lub nawet agresja.

 

 

Konsekwencje biernych zachowań

 

Pracodawcy często nie zdają sobie sprawy z tego, iż tłumienie w sobie emocji i bierne zgadzanie się na każdą propozycję może nie tylko prowadzić do kumulacji stresu, ale również mieć bardzo negatywny wpływ na pracę pozostałych członków zespołu. Pracownik, który nie umie bronić własnego zdania często obniża tym efektywność wykonywanych przez firmę zadań i nieumyślnie może wywoływać nieporozumienia wśród osób ze swojego środowiska.

 

 

Jak wyzwolić asertywność?

 

Asertywność rozumiana nie tylko jako wyraźne akcentowanie odmowy, ale przede wszystkim polegająca na wskazywaniu własnych granic i konstruktywnym formułowaniu poglądów jest więc bardzo cenną umiejętnością, o której rozwój każdy pracodawca powinien dbać. Jak jednak zachęcić osobę stroniącą od tego typu zachowań do częstszego wyrażania własnych opinii i ewentualnych obiekcji?

 

Jak niemalże przy każdej kompetencji miękkiej i tutaj kluczem do sukcesu jest systematyczna i długotrwała praktyka, która pozwoli pracownikowi oswoić się z sytuacjami, które wymagają od niego asertywnego podejścia. Aby stworzyć dla niego maksymalnie komfortowe warunki do nauki powinno się mu pozwolić na trening w czasie i miejscu najbardziej mu odpowiadającym. Tego nie oferują jednak ani warsztaty, ani szkolenia. Optymalnym rozwiązaniem mogą okazać się w tym przypadku gry symulacyjne, dzięki którym każdy z członków zespołu będzie mógł indywidualnie stymulować swoją asertywność.

 

 

Gry symulacyjne - ćwiczenie asertywności

 

Szeroka gama dostępnych scenariuszy pozwala pracownikowi wybrać obszar, nad którym w szczególności powinien popracować, natomiast bardzo realistyczna grafika sprawia, że wykonując poszczególne polecenia i podejmując decyzje czuje się on niemalże tak, jakby znajdował się w realnej sytuacji, która jednak pozbawiona jest zwyczajowego, towarzyszącego jej stresu.

 

 

Zobacz przykładową grę symulacyjną

 

 

Dzięki możliwości wielokrotnego odtwarzania rozgrywki ma on ponadto możliwość przeanalizowania swoich dotychczasowych odpowiedzi, co dodatkowo pozwala mu wybrać najlepszą możliwą opcję i prowadzi do tego, iż oswaja się on z tego typu zdarzeniami, przez co rzeczywista konfrontacja z drugą osobą, wymagająca asertywnego podejścia, nie będzie już dla niego aż tak dużym problemem. Ogromną zaletą takiego rozwiązania jest również pewnego rodzaju możliwość kształcenia pracowników na odległość. Dzięki nieograniczonemu dostępowi do danej gry symulacyjnej, członkowie zespołu mogą z niej korzystać nie tylko w pracy, ale również w domu.

 

 

Źródła:

http://www.smartmbc.pl

http://psychcentral.com

http://poradnikpracownika.pl

http://michalpasterski.pl

skillgen.eu

 

 

 

motywacja, menedżer, firma
Uwolnij firmę od bierności -  jak rozwijać asertywność w zespole

KARIERA KOBIETY

NOWOŚĆ!!!

50 LEKCJI  J. NIEMIECKIEGO

 

 

© 2016 Kariera Kobiety