Prawie co trzeci start-up w Polsce ma wśród założycieli kobietę. Tylko niewielka część z nich tworzy go w obszarze technologicznym czy naukowym. Dodatkowo co piąta studentka uczelni technicznej nie wie, czym jest start-up technologiczny. Te dane wskazują na to, że potencjał technologicznej przedsiębiorczości kobiet jest tylko w niewielkim stopniu zagospodarowany. Wsparcie pań związanych z tym obszarem to priorytet programu Girls go start-up! Academy, do którego aplikować można do 24 listopada. Inicjatorzy chcą tworzyć w Polsce Kobiecą Dolinę Krzemową.   – Kobiety mają problem z uwierzeniem w siebie, stoją z boku, obserwują, wykonują role mniej frontowe. Mężczyźni łatwiej idą do przodu. Poza...
Praca zdalna to wybór, którego dokonujemy z wielu powodów. Niektóre z nas muszą zajmować się rodziną lub nie wyobrażają sobie rozstania z najbliższymi na kilka miesięcy, by podjąć pracę z dala od miejsca zamieszkania. Inni zbyt dużo czasu spędzają w ruchu, by tracić dodatkowo czas na dojazdy do biura. Są też takie kobiety, które po prostu nie potrafią skoncentrować się w biurze i panująca w nim atmosfera jest dla nich tak rozpraszająca, że nie są w stanie praktycznie niczego zrobić. Trzeba jednak być ostrożnym, bo praca zdalna wbrew pozorom nie jest taka prosta. Istnieje wiele błędów często popełnianych przez osoby...
I. Konkurs na film krótkometrażowy (30 minut)   Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć: pakiet, w którego skład wchodzą: okładka (na której powinny znaleźć się: tytuł, autor, gatunek, logline), jednostronicowe streszczenie fabuły, prawidłowo sformatowany scenariusz (maksymalnie 30 stron).   Nagroda główna: 5 000 złotych.   Konkurs na scenariusz filmu krótkometrażowego jest jednoetapowy.   Adresy: Pakiet wraz z formularzem osobowym wypełnionym na przygotowanym przez Organizatorów szablonie należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście w czterech wydrukowanych egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2018, godz. 10:30 na adres: Warszawska Szkoła Filmowa ul. Generała Zajączka 7 01-518 Warszawa z dopiskiem: „Script Fiesta KONKURS” lub...
Braster - system domowej profilaktyki raka piersi. Poprzez kontakt z gruczołem piersiowym odwzorowuje jej obraz termograficzny. Może wychwycić nawet 3 milimetrowe zmiany. W procesie interpretacji badania ważny jest udział lekarzy radiologów, którzy w razie wykrycia niepokojących zmian, przekazują pacjentce wskazówki dotyczące dalszego postępowania diagnostycznego.     Kobiety, które zachorowały na raka piersi często podkreślają, że w ich najbliższym otoczeniu rzadko poruszano temat badań profilaktycznych. Boimy się o tym rozmawiać, a strach blokuje impuls kontrolny, który bywa kluczowy w ratowaniu życia. Psychoonkolog Adrianna Sobol od lat tłumaczy Polkom, że dbanie o siebie ma status bezcennego nawyku, jest też przejawem troski o tych, których...
Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA została Człowiekiem Corporate Governance 2017. To osoba, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce. Tytuł przyznano po raz trzeci w trakcie tegorocznego, siódmego już spotkania „Konferencji Rada Nadzorcza”, poświęconego praktycznym aspektom sprawowania kontroli i nadzoru właścicielskiego.   Konferencja Rada Nadzorcza to jedno z najistotniejszych wydarzeń w Polsce poświęcone tematyce rad nadzorczych. Miejsce spotkania przedstawicieli corporate governance, gdzie dokonuje się merytoryczna i rzeczowa wymiana doświadczeń oraz omówienie zagadnień i problemów związanych z nadzorem właścicielskim. Zwieńczeniem konferencji jest ceremonia przyznania wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”.   W ubiegłym roku wyróżniono Wiesława...
Małe i mikrofirmy mogą ubiegać się o pożyczkę na korzystnych warunkach w Agencji Rozwoju Przemysłu. Wsparcie może opiewać na kwotę do 2 mln zł. Jako pierwsza skorzystała z tej opcji firma Ermax z Dąbrowy Górniczej. Choć produkt jest nowy, ARP zdążyło już udzielić kilku podobnych kredytów.     Dla kogo i na co pożyczka z ARP?   - Pożyczki na innowacje są przeznaczone dla każdego rodzaju firmy, także – co jest całkowitą nowością w ARP – dla małych i średnich przedsiębiorców. Nie interesuje nas, na co firma przeznaczy te pieniądze: może to być pożyczka obrotowa, pożyczka na linię produkcyjną, interesuje nas, aby firma...
Braster - system domowej profilaktyki raka piersi. Poprzez kontakt z gruczołem piersiowym odwzorowuje jej obraz termograficzny. Może wychwycić nawet 3 milimetrowe zmiany. W procesie interpretacji badania ważny jest udział lekarzy radiologów, którzy w razie wykrycia niepokojących zmian, przekazują pacjentce wskazówki dotyczące dalszego postępowania diagnostycznego.     Kobiety, które zachorowały na raka piersi często podkreślają, że w ich najbliższym otoczeniu rzadko poruszano temat badań profilaktycznych. Boimy się o tym rozmawiać, a strach blokuje impuls kontrolny, który bywa kluczowy w ratowaniu życia. Psychoonkolog Adrianna Sobol od lat tłumaczy Polkom, że dbanie o siebie ma status bezcennego nawyku, jest też przejawem troski o tych, których...

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Uniwersytet Warszawski rozpoczynają współpracę. W jej ramach instytucje będą mogły dzielić się wiedzą między sobą. Uczelnia uruchomi kursy i studia podyplomowe dla pracowników ZUS. Planowane jest też uruchomienie kierunku studiów praktycznych dotyczącego ubezpieczeń społecznych. Z kolei studenci UW zyskają możliwość odbycia staży i praktyk w placówkach urzędu. To pierwsze porozumienie zawarte przez ZUS z uczelnią wyższą.

 

Celem podpisanego w czwartek porozumienia jest wzbogacenie programów nauczania o tematykę ubezpieczeń społecznych. Obie strony zapowiadają, że będą podejmować wspólne działania dydaktyczne, rozwojowe i naukowe.

 

– Porozumienie oznacza początek dobrej współpracy w kilku obszarach. Z punktu widzenia Uniwersytetu to przede wszystkim możliwość prowadzenia badań naukowych nad dorobkiem, który ma Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Myślę, że wyniki działalności w stosowaniu prawa ubezpieczeń społecznych Zakładu są bardzo zachęcające do tego, żeby prowadzić takie analizy i formułować wnioski dotyczące zmian stanu prawnego w tym zakresie – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS i profesor nadzwyczajny UW.

 

Przedstawiciele ZUS będą prowadzili wykłady na uniwersytecie, uczestniczyli w konferencjach i seminariach. Zakład będzie także organizował szkolenia z zakresu ubezpieczeń społecznych dla wykładowców i pracowników administracji uczelni.

 

– Pamiętajmy także, że uniwersytety to zazwyczaj również bardzo duzi pracodawcy, którzy potrzebują wiedzy praktycznej o funkcjonowaniu ubezpieczeń społecznych – podkreśla prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Z kolei pracownicy ZUS będą mogli uczestniczyć w szkoleniach, studiach i studiach podyplomowych organizowanych przez UW.

 

Współpraca będzie też obejmowała współpracę na poziomie studenckim.

– Ubezpieczenia społeczne zasługują na to, żeby myśleć o osobnym kierunku z tym związanym. Jest też konkretny pomysł na to, żeby zarówno przygotować studia podyplomowe dla pracowników Zakładu, jaki i włączyć ich w budowanie kierunków o charakterze praktycznym z wykorzystaniem doświadczeń stosowania ubezpieczeń społecznych – mówi prof. Gertruda Uścińska.

 

Studenci UW zyskają możliwość odbywania staży i praktyk w urzędzie.

– Myślę, że jeszcze w tym roku akademickim przyjmiemy studentów na staże i praktyki. Sądzę również, że niedługo absolwenci różnych kierunków, nie tylko prawa, polityki społecznej czy ekonomii zarządzania, lecz także np. informatyki przyjdą do nas i rozpoczną karierę. Liczę na bardzo konkretne rezultaty – zapewnia prof. Uścińska.

 

– Bardzo zależało nam na tym, aby w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nasi studenci mogli odbywać staże zawodowe. Chcielibyśmy, aby powstawały prace dyplomowe, które będą się odnosiły do konkretnych zagadnień, z którymi musi sobie radzić Zakład Ubezpieczeń Społecznych – podkreśla rektor UW.

 

Uniwersytet Warszawski jest pierwszą uczelnią, która nawiązuje stałą współpracę z ZUS. Obie strony zapewniają, że katalog obszarów wspólnych działań nie jest zamknięty, a porozumienie przyniesie szereg korzyści zarówno uczelni, pracownikom i studentom, jak i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

 

© Newseria

 

ZUS i Uniwersytet Warszawski planują nowy kierunek studiów dotyczący ubezpieczeń społecznych

KARIERA KOBIETY

NOWOŚĆ!!!

50 LEKCJI  J. NIEMIECKIEGO

 

 

© 2016 Kariera Kobiety