Prawie co trzeci start-up w Polsce ma wśród założycieli kobietę. Tylko niewielka część z nich tworzy go w obszarze technologicznym czy naukowym. Dodatkowo co piąta studentka uczelni technicznej nie wie, czym jest start-up technologiczny. Te dane wskazują na to, że potencjał technologicznej przedsiębiorczości kobiet jest tylko w niewielkim stopniu zagospodarowany. Wsparcie pań związanych z tym obszarem to priorytet programu Girls go start-up! Academy, do którego aplikować można do 24 listopada. Inicjatorzy chcą tworzyć w Polsce Kobiecą Dolinę Krzemową.   – Kobiety mają problem z uwierzeniem w siebie, stoją z boku, obserwują, wykonują role mniej frontowe. Mężczyźni łatwiej idą do przodu. Poza...
Praca zdalna to wybór, którego dokonujemy z wielu powodów. Niektóre z nas muszą zajmować się rodziną lub nie wyobrażają sobie rozstania z najbliższymi na kilka miesięcy, by podjąć pracę z dala od miejsca zamieszkania. Inni zbyt dużo czasu spędzają w ruchu, by tracić dodatkowo czas na dojazdy do biura. Są też takie kobiety, które po prostu nie potrafią skoncentrować się w biurze i panująca w nim atmosfera jest dla nich tak rozpraszająca, że nie są w stanie praktycznie niczego zrobić. Trzeba jednak być ostrożnym, bo praca zdalna wbrew pozorom nie jest taka prosta. Istnieje wiele błędów często popełnianych przez osoby...
I. Konkurs na film krótkometrażowy (30 minut)   Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć: pakiet, w którego skład wchodzą: okładka (na której powinny znaleźć się: tytuł, autor, gatunek, logline), jednostronicowe streszczenie fabuły, prawidłowo sformatowany scenariusz (maksymalnie 30 stron).   Nagroda główna: 5 000 złotych.   Konkurs na scenariusz filmu krótkometrażowego jest jednoetapowy.   Adresy: Pakiet wraz z formularzem osobowym wypełnionym na przygotowanym przez Organizatorów szablonie należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście w czterech wydrukowanych egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2018, godz. 10:30 na adres: Warszawska Szkoła Filmowa ul. Generała Zajączka 7 01-518 Warszawa z dopiskiem: „Script Fiesta KONKURS” lub...
Braster - system domowej profilaktyki raka piersi. Poprzez kontakt z gruczołem piersiowym odwzorowuje jej obraz termograficzny. Może wychwycić nawet 3 milimetrowe zmiany. W procesie interpretacji badania ważny jest udział lekarzy radiologów, którzy w razie wykrycia niepokojących zmian, przekazują pacjentce wskazówki dotyczące dalszego postępowania diagnostycznego.     Kobiety, które zachorowały na raka piersi często podkreślają, że w ich najbliższym otoczeniu rzadko poruszano temat badań profilaktycznych. Boimy się o tym rozmawiać, a strach blokuje impuls kontrolny, który bywa kluczowy w ratowaniu życia. Psychoonkolog Adrianna Sobol od lat tłumaczy Polkom, że dbanie o siebie ma status bezcennego nawyku, jest też przejawem troski o tych, których...
Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA została Człowiekiem Corporate Governance 2017. To osoba, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce. Tytuł przyznano po raz trzeci w trakcie tegorocznego, siódmego już spotkania „Konferencji Rada Nadzorcza”, poświęconego praktycznym aspektom sprawowania kontroli i nadzoru właścicielskiego.   Konferencja Rada Nadzorcza to jedno z najistotniejszych wydarzeń w Polsce poświęcone tematyce rad nadzorczych. Miejsce spotkania przedstawicieli corporate governance, gdzie dokonuje się merytoryczna i rzeczowa wymiana doświadczeń oraz omówienie zagadnień i problemów związanych z nadzorem właścicielskim. Zwieńczeniem konferencji jest ceremonia przyznania wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”.   W ubiegłym roku wyróżniono Wiesława...
Małe i mikrofirmy mogą ubiegać się o pożyczkę na korzystnych warunkach w Agencji Rozwoju Przemysłu. Wsparcie może opiewać na kwotę do 2 mln zł. Jako pierwsza skorzystała z tej opcji firma Ermax z Dąbrowy Górniczej. Choć produkt jest nowy, ARP zdążyło już udzielić kilku podobnych kredytów.     Dla kogo i na co pożyczka z ARP?   - Pożyczki na innowacje są przeznaczone dla każdego rodzaju firmy, także – co jest całkowitą nowością w ARP – dla małych i średnich przedsiębiorców. Nie interesuje nas, na co firma przeznaczy te pieniądze: może to być pożyczka obrotowa, pożyczka na linię produkcyjną, interesuje nas, aby firma...
Braster - system domowej profilaktyki raka piersi. Poprzez kontakt z gruczołem piersiowym odwzorowuje jej obraz termograficzny. Może wychwycić nawet 3 milimetrowe zmiany. W procesie interpretacji badania ważny jest udział lekarzy radiologów, którzy w razie wykrycia niepokojących zmian, przekazują pacjentce wskazówki dotyczące dalszego postępowania diagnostycznego.     Kobiety, które zachorowały na raka piersi często podkreślają, że w ich najbliższym otoczeniu rzadko poruszano temat badań profilaktycznych. Boimy się o tym rozmawiać, a strach blokuje impuls kontrolny, który bywa kluczowy w ratowaniu życia. Psychoonkolog Adrianna Sobol od lat tłumaczy Polkom, że dbanie o siebie ma status bezcennego nawyku, jest też przejawem troski o tych, których...

1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące uwidaczniania cen towarów i usług. Zrezygnowano z konieczności metkowania towarów, nie zawsze będzie też konieczne uwidacznianie cen jednostkowych. Zmiany zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług. Jak uwidaczniać ceny w handlu, a jak w usługach?

 

Cena w sklepie, w ogólnodostępnym miejscu

Cenę uwidacznia się w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów, na danym towarze, bezpośrednio przy towarze lub w bliskości towaru, którego dotyczy (§ 3 rozporządzenia).

 

Zrezygnowano z konieczności opatrywania towaru łatwą do usunięcia metką. Takie obowiązki nakładało na handlowców poprzednie rozporządzenie jako dodatkowy wymóg, współistniejący z wymogiem umieszczania bezpośrednio przy towarze wywieszki z ceną.

Pozostaje obowiązek uwidocznienia ceny na wywieszce, znajdującej się w dostępnym i dobrze widocznym dla klientów miejscu.

 

Co oznacza sformułowanie wywieszka? To nic innego, jak: etykieta, metka, tabliczka lub plakat. Wywieszka może też mieć formę wyświetlacza elektronicznego (§ 2, pkt 4 rozporządzenia).

 

Inne sposoby ekspozycji cen to umieszczanie ich w cenniku, w katalogu, na obwolucie, w postaci nadruku lub napisu na towarze lub opakowaniu (§ 3, ust. 2 rozporządzenia).

 

Uwidacznianie cen w punkcie usługowym

Tę kwestię reguluje § 11 i 12 rozporządzenia. W punkcie świadczenia usług cennik powinien być wyeksponowany w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym. W przypadku usług świadczonych u klienta, przedsiębiorca przedstawia cennik w formie pisemnej lub elektronicznej przed wykonaniem usługi.

 

Nowe obowiązki przedsiębiorców z branży gastronomicznej i hotelarskiej

Zostały utrzymane przepisy o uwidacznianiu cen oferowanych potraw, wyrobów, noclegów, wyżywienia i innych oferowanych usług w cennik. Muszą oni pamiętać, by cennik udostępniać klientom przed przyjęciem zamówienia.

Nowością jest konieczność wywieszania cenników w miejscu ogólnodostępnym wewnątrz lub na zewnątrz lokalu gastronomicznego (§ 9, ust. 3, pkt 2 rozporządzenia).

 

Jak uwidaczniać ceny jednostkowe za towary

Zostały utrzymane dotychczas stosowane jednostki miar (litr lub metr sześcienny, kilogram lub tona, metr, metr kwadratowy, sztuka). Bez zmian pozostały zasady oznaczania towarów.

 

§ 6 rozporządzenia precyzuje zasady stosowane przy uwidacznianiu cen za środki spożywcze w stanie stałym znajdujące się w środku płynnym. Obecnie cena musi dotyczyć masy netto środka spożywczego po odsączeniu. W przypadku gdy pakowany środek spożywczy był glazurowany, cena jednostkowa jest podawana w odniesieniu do masy netto z wyłączeniem glazury.

 

Kiedy ceny jednostkowe towarów nie są konieczne

Niekiedy uwidacznianie cen jednostkowych nie miało żadnego logicznego uzasadnienia. Nowe przepisy (§ 7 rozporządzenia) ułatwiają pracę handlowców i wprowadzają wyłączenia spod obowiązku uwidaczniania cen w przypadku:

 

  • towarów, których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży;

  • towarów sprzedawanych ze względu na ich przeznaczenie w zestawach (kompletach);

  • towarów nieżywnościowych sprzedawanych ze względu na ich przeznaczenie lub właściwości wyłącznie w parach;

  • produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.

 

Co powinna zawierać cena za usługę

Cena powinna być uwidoczniona wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu usługi. Można przy tym stosować przyjęte stawki godzinowe, stawki procentowe, ceny za kilometr i inne stawki przeliczeniowe, które powinny zawierać wszystkie elementy składowe ceny.

 

W przypadku świadczenia usług u klienta, ceny za przejazd od lub do odbiorcy usługi zestawia się i wycenia, niezależnie od wyceny usługi.

 

Jeśli cena materiałów lub towarów nie jest objęta ceną za usługę, należy wyraźnie o tym informować klienta.

 

© Kariera Kobiety

 

Zasady informowania klienta o cenie towaru – zmiany od 2016 r.

KARIERA KOBIETY

NOWOŚĆ!!!

50 LEKCJI  J. NIEMIECKIEGO

 

 

© 2016 Kariera Kobiety