Prawie co trzeci start-up w Polsce ma wśród założycieli kobietę. Tylko niewielka część z nich tworzy go w obszarze technologicznym czy naukowym. Dodatkowo co piąta studentka uczelni technicznej nie wie, czym jest start-up technologiczny. Te dane wskazują na to, że potencjał technologicznej przedsiębiorczości kobiet jest tylko w niewielkim stopniu zagospodarowany. Wsparcie pań związanych z tym obszarem to priorytet programu Girls go start-up! Academy, do którego aplikować można do 24 listopada. Inicjatorzy chcą tworzyć w Polsce Kobiecą Dolinę Krzemową.   – Kobiety mają problem z uwierzeniem w siebie, stoją z boku, obserwują, wykonują role mniej frontowe. Mężczyźni łatwiej idą do przodu. Poza...
Praca zdalna to wybór, którego dokonujemy z wielu powodów. Niektóre z nas muszą zajmować się rodziną lub nie wyobrażają sobie rozstania z najbliższymi na kilka miesięcy, by podjąć pracę z dala od miejsca zamieszkania. Inni zbyt dużo czasu spędzają w ruchu, by tracić dodatkowo czas na dojazdy do biura. Są też takie kobiety, które po prostu nie potrafią skoncentrować się w biurze i panująca w nim atmosfera jest dla nich tak rozpraszająca, że nie są w stanie praktycznie niczego zrobić. Trzeba jednak być ostrożnym, bo praca zdalna wbrew pozorom nie jest taka prosta. Istnieje wiele błędów często popełnianych przez osoby...
I. Konkurs na film krótkometrażowy (30 minut)   Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć: pakiet, w którego skład wchodzą: okładka (na której powinny znaleźć się: tytuł, autor, gatunek, logline), jednostronicowe streszczenie fabuły, prawidłowo sformatowany scenariusz (maksymalnie 30 stron).   Nagroda główna: 5 000 złotych.   Konkurs na scenariusz filmu krótkometrażowego jest jednoetapowy.   Adresy: Pakiet wraz z formularzem osobowym wypełnionym na przygotowanym przez Organizatorów szablonie należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście w czterech wydrukowanych egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2018, godz. 10:30 na adres: Warszawska Szkoła Filmowa ul. Generała Zajączka 7 01-518 Warszawa z dopiskiem: „Script Fiesta KONKURS” lub...
Braster - system domowej profilaktyki raka piersi. Poprzez kontakt z gruczołem piersiowym odwzorowuje jej obraz termograficzny. Może wychwycić nawet 3 milimetrowe zmiany. W procesie interpretacji badania ważny jest udział lekarzy radiologów, którzy w razie wykrycia niepokojących zmian, przekazują pacjentce wskazówki dotyczące dalszego postępowania diagnostycznego.     Kobiety, które zachorowały na raka piersi często podkreślają, że w ich najbliższym otoczeniu rzadko poruszano temat badań profilaktycznych. Boimy się o tym rozmawiać, a strach blokuje impuls kontrolny, który bywa kluczowy w ratowaniu życia. Psychoonkolog Adrianna Sobol od lat tłumaczy Polkom, że dbanie o siebie ma status bezcennego nawyku, jest też przejawem troski o tych, których...
Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA została Człowiekiem Corporate Governance 2017. To osoba, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce. Tytuł przyznano po raz trzeci w trakcie tegorocznego, siódmego już spotkania „Konferencji Rada Nadzorcza”, poświęconego praktycznym aspektom sprawowania kontroli i nadzoru właścicielskiego.   Konferencja Rada Nadzorcza to jedno z najistotniejszych wydarzeń w Polsce poświęcone tematyce rad nadzorczych. Miejsce spotkania przedstawicieli corporate governance, gdzie dokonuje się merytoryczna i rzeczowa wymiana doświadczeń oraz omówienie zagadnień i problemów związanych z nadzorem właścicielskim. Zwieńczeniem konferencji jest ceremonia przyznania wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”.   W ubiegłym roku wyróżniono Wiesława...
Małe i mikrofirmy mogą ubiegać się o pożyczkę na korzystnych warunkach w Agencji Rozwoju Przemysłu. Wsparcie może opiewać na kwotę do 2 mln zł. Jako pierwsza skorzystała z tej opcji firma Ermax z Dąbrowy Górniczej. Choć produkt jest nowy, ARP zdążyło już udzielić kilku podobnych kredytów.     Dla kogo i na co pożyczka z ARP?   - Pożyczki na innowacje są przeznaczone dla każdego rodzaju firmy, także – co jest całkowitą nowością w ARP – dla małych i średnich przedsiębiorców. Nie interesuje nas, na co firma przeznaczy te pieniądze: może to być pożyczka obrotowa, pożyczka na linię produkcyjną, interesuje nas, aby firma...
Braster - system domowej profilaktyki raka piersi. Poprzez kontakt z gruczołem piersiowym odwzorowuje jej obraz termograficzny. Może wychwycić nawet 3 milimetrowe zmiany. W procesie interpretacji badania ważny jest udział lekarzy radiologów, którzy w razie wykrycia niepokojących zmian, przekazują pacjentce wskazówki dotyczące dalszego postępowania diagnostycznego.     Kobiety, które zachorowały na raka piersi często podkreślają, że w ich najbliższym otoczeniu rzadko poruszano temat badań profilaktycznych. Boimy się o tym rozmawiać, a strach blokuje impuls kontrolny, który bywa kluczowy w ratowaniu życia. Psychoonkolog Adrianna Sobol od lat tłumaczy Polkom, że dbanie o siebie ma status bezcennego nawyku, jest też przejawem troski o tych, których...

Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA została Człowiekiem Corporate Governance 2017. To osoba, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce. Tytuł przyznano po raz trzeci w trakcie tegorocznego, siódmego już spotkania „Konferencji Rada Nadzorcza”, poświęconego praktycznym aspektom sprawowania kontroli i nadzoru właścicielskiego.

 


Konferencja Rada Nadzorcza to jedno z najistotniejszych wydarzeń w Polsce poświęcone tematyce rad nadzorczych. Miejsce spotkania przedstawicieli corporate governance, gdzie dokonuje się merytoryczna i rzeczowa wymiana doświadczeń oraz omówienie zagadnień i problemów związanych z nadzorem właścicielskim. Zwieńczeniem konferencji jest ceremonia przyznania wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”.

 

W ubiegłym roku wyróżniono Wiesława Rozłuckiego – jednego z założycieli i wieloletniego prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a 2 lata temu – Andrzeja S. Nartowskiego – wielkiego orędownika ładu korporacyjnego w Polsce. Zwyczajem jest, iż dotychczasowi laureaci zasiadają w Kapitule Wyróżnienia, dokonującej wyboru przyszłych laureatów.

 

 

Agnieszka Gontarek - Człowiekiem Corporate Governance 2017


Tegoroczna laureatka, Agnieszka Gontarek, od blisko 20 lat jest związana z rynkiem kapitałowym. W latach 1998-2007 była pracownikiem urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego. W styczniu 2008 roku objęła stanowisko dyrektora Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Od 2013 roku kieruje pracami Komitetu konsultacyjnego GPW ds. ładu korporacyjnego, który opracował „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Od lipca 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w BONDSpot SA.

 

Laureatka jest zdecydowaną orędowniczką wszelkich działań edukacyjnych i promocyjnych propagujących ideę corporate governence. – Corporate governance to w naszym kraju cały czas tematyka zbyt mało znana i z tego powodu – wciąż niedoceniana. Do wartości i korzyści płynących z zachowywania najwyższych standardów w tej dziedzinie należy przekonywać wszystkich zainteresowanych. Jak to robić? Przede wszystkim mówić na ten temat, edukować, pokazywać dobre przykłady. Czyli poprzez pracę organiczną, właśnie taką, jaką nie po raz pierwszy wykonują organizatorzy Konferencji Rada Nadzorcza. Warto to wszystko wiedzieć, gdyż lepsza świadomość to wyższe wymagania wobec spółek i większa skuteczność oddziaływania – powiedziała Agnieszka Gontarek, Człowiek Corporate Governance 2017.

 

 

Ład korporacyjny - czego o nim nie wiemy?


W temacie potrzeby ciągłej edukacji laureatkę wsparł Wiesław Rozłucki, Człowiek Corporate Governance 2016, jeden z pionierów ruchu na rzecz ładu korporacyjnego w Polsce. – Stosowanie się do dobrych zasad ładu korporacyjnego to ogromna wartość, która bezpośrednio przekłada się na dobro właścicieli spółki. Niestety, tak jak 20 lat temu tak i dziś, wciąż należy przekonywać, iż dobre corporate governance buduje i poniekąd zabezpiecza wartość. Dlaczego? Ze szkodą dla właścicieli, efekty złych praktyk ładu korporacyjnego są dużo szybciej i mocniej odczuwalne niż dobrych.

 

Dobrze prowadzone działania corporate governance mogą przygotować spółkę na różnego rodzaju okoliczności, co wpływa zarówno na bieżącą, jak i przyszłą wartość spółki. Niemniej, dobre corporate governance jest nadal rzeczą trudno mierzalną, a zatem wciąż wiele władz spółek musi być do tego przekonywana – wskazuje Wiesław Rozłucki, ubiegłoroczny laureat i jednocześnie Członek Kapituły dokonującej wyboru tegorocznego laureata.

 

 

Dlaczego Anieszka Gontarek?

 

Motywując wybór Agnieszki Gontarek, wskazuje na ogromne zaangażowanie kandydatki w proces edukacji i przekonywania wszystkich uczestników rynku kapitałowego na temat potrzeby stosowania dobrych praktyk w spółkach giełdowych. – Budowa norm corporate governance odbywa się na dwóch płaszczyznach – przekonaniu umysłów ludzi oraz narzucania norm prawnych regulujących obowiązek informowania o zakresie stosowania ładu korporacyjnego. Tegoroczna laureatka przez cały okres swej pracy zawodowej była mocno zaangażowana w ten proces na obu nurtach.

 

Obowiązujące w tej chwili praktyki to rezultat długiego procesu uzgadniania obowiązujących reguł między uczestnikami rynku kapitałowego, gdzie laureatka pełniła wiodącą i koordynującą rolę. Wymaga to ogromnej siły przekonywania, jak również zdolności szukania kompromisu. Zasługuje to na szacunek, gdyż osoby i instytucje przekonane do pewnych reguł lepiej stosują dane praktyki, niż gdyby był to dla nich obowiązek.


Dla laureatki wyróżnienie to przede wszystkim powód do satysfakcji z przekonania, że to co się robi ma sens. – Jakakolwiek forma zauważenia i docenienia starań daje podwójną siłę do działania. Serdecznie dziękuję Kapitule za otrzymane wyróżnienie. Znalezienie się w towarzystwie dotychczasowych laureatów napawa mnie dumą, choć to przecież tak naprawdę nagroda dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i jej działań na rzecz podnoszenia kultury corporate governance wśród spółek giełdowych, ich akcjonariuszy i pozostałych zainteresowanych. Dlatego też obiecuję, że GPW – między innymi za pomocą mojej skromnej osoby – będzie robić wszystko by udowodnić, że tegoroczna nagroda trafiła w dobre ręce – dodała Agnieszka Gontarek.


Przedsięwzięcie Konferencja Rada Nadzorcza oraz uroczystość wyróżnienia laureatki „Człowiekiem Corporate Governance” doskonale podsumował Piotr Rybicki, inicjator cyklu Konferencji Rada Nadzorcza, a także Członek Kapituły: – Bardzo się cieszę z wyboru jaki dokonała Kapituła, że "Człowiekiem Corporate Governance" została Agnieszka Gontarek, która kilka lat swojego życia zawodowego poświęciła promowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych. Wskazywanie dobrych wzorców ładu korporacyjnego wśród spółek notowanych na GPW powinno być początkiem ich wdrażania we wszystkich firmach. Dlatego uważam, że im więcej osób zauważy i doceni trud organizacji Konferencji Rada Nadzorcza - tym łatwiej będzie promować również profesjonalne rady nadzorcze, profesjonalne komitety audytu oraz profesjonalny nadzór właścicielski.

 


Konferencja Rada Nadzorcza, 7 edycja w Dąbrowie Górniczej


Konferencja Rada Nadzorcza odbyła się po raz siódmy, 8 listopada 2017 r. w Dąbrowie Górniczej. To jedno z największych wydarzeń w Polsce poświęcone praktycznym aspektom sprawowania kontroli i nadzoru właścicielskiego, dedykowane członkom Rad Nadzorczych, ale również wszystkim, którzy mają świadomość korzyści wynikających ze sprawnie funkcjonującego wewnętrznego organu kontrolnego w ich firmach.


– Gdy po raz pierwszy pojawiła się idea zorganizowania konferencji dla członków rad nadzorczych, a by to rok 2011, nie przypuszczałem, że na stałe wpisze się ona w krajobraz wydarzeń biznesowych województwa śląskiego. 7. edycja Konferencji Rada Nadzorcza, a także po raz 3. wręczenie wyróżnienia "Człowiek Corporate Governance" pokazują, że jest potrzeba organizacji takich przedsięwzięć. W tym roku szczególne podziękowania dla Miasta Dąbrowa Górnicza - miasto chce promować dobre praktyki i chwała mu za to – wskazuje Piotr Rybicki.


Ideą spotkania jest, by poprzez program konferencji oraz dobór panelistów odpowiedzieć na pytanie – jak w praktyce sprawować skuteczny nadzór właścicielski? W związku z tym, w trakcie tegorocznego spotkania wybitni praktycy z dziedziny kontroli i nadzoru nad przedsiębiorstwami dokonali analizy zmian, jakie zachodzą na gruncie legislacji i dobrych praktyk. Program spotkania poruszył zarówno tematy bieżące, jak komitety audytu, czy rola rady nadzorczej w procesie sukcesji, ale również zagadnienia ważne z punktu widzenia budowania prestiżu osoby sprawującej nadzór. Ponadto zostały omówione aktualne problemy podatkowe, które poruszył Członek Kapituły – Zbigniew Błaszczyk.

 

 

 

 


 


Partnerzy konferencji
Głównym Partnerem Konferencji jest Miasto Dąbrowa Górnicza.


Patronat honorowy: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Biegłych Rewidentów oraz Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.


Patronat medialny: Wprost, Strefa Biznesu, Dziennik Zachodni, My Company, Bankier.pl StrefaInwestrów.pl, Europerspektywy, StockWatch, InwestorzyTv, PulsHR.pl, RelacjeInwestorskie.org.pl.


Partnerzy wspierający: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Prywatny Inkubator Biznesów, Fundacja Class Ladies, Fundacja Fortis, Stowarzyszenie Finexa, Personalities, Sedlak&Sedlak, Bisnode, HIPH, BusinessDialog, EY, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.


Patronat merytoryczny: Tax-Us Sp. z o.o., NadzórKorporacyjny.pl.


Organizatorem VII Konferencji Rada Nadzorcza był portal NadzórKorporacyjny.pl.

 

 

 

 

 

 

 

materiały partnera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motywacja, menedżer, firma
Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

KARIERA KOBIETY

NOWOŚĆ!!!

50 LEKCJI  J. NIEMIECKIEGO

 

 

© 2016 Kariera Kobiety